Adana Baraj Yolu Merkez Nöbetçi Eczaneler

Siz okuyucularımızın gerçek sayfalara zahmet çekmeden ulaşabilmesi ve okuyabilmesi amacıyla özenli derlemeler yaptık. Adana Baraj Yolu Merkez Nöbetçi Eczaneler sayfasını gözden geçirirken önemi vurgulanan ipuçlarını incelemeyi unutmayın. Tekrar ihtiyacınız olduğunda kolayca web sitemize gelebilmek isterseniz sitemizi favori listenize ekleyebilirsiniz.

Çalışma Düzeni

Adana Baraj Yolu Merkez Nöbetçi Eczaneler-08Birden fazla eczane olan bölgelerde, Mesai saatleri dşında bir tek nöbetçi eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin hizmet verdikleri yerlerin karakteristikleri göz önüne alınarak, nöbetçi olunan zamanlar ile mesai saatleri ve kaç eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından kararlaştırılır ve nöbet listesi hazırlanır. Bu çizelgeler, İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile hayata geçirilir.

Nöbetçi eczanelerin kolayca öğrenilebilmesi amacıyla, hazırlanan nöbet çizelgeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezleri gibi alakalı olabilecek kurumlara da asılır.

Gece nöbet tutacak eczanelerin nöbet süresince mutlaka kapılarının açık bulundurulması mecburi değildir. Fakat, eczane sahibinin talep edilen hizmeti yerine getirmesi zorunluluktur.

İlaç Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-19Tedaviye başlamadan önce bir tanı konmuş olmalıdır. Sadece hastalık belirtileri gözlemlenenler için ilaç kullanılması önerilmemelidir.

Sağlık sorunları imkanların elverdiği durumlarda ilaçsız olarak tedavi edilmelidir.

Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı öğrenilmelidir.

İlacı kullanmaya olası en düşük dozda başlanmalıdır. Gerekli görüldüğünde ilaç dozu kontrollü olarak yükseltilmelidir.

Sedasyon yapan ilaç hastaların rutin faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için dikkat etmeden önerilmemelidir.

İlaçların doz ayarı bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kullanılmalıdır.

İlaçlar gerekli laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaç tedavisi basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviye uyumunu artırmak gayesiyle kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları açıklayıcı şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci düzenli olarak kontrol edilmeli ve gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, bir dahaki sefere reçeteye dahil edilmemelidir.

Her rahatsızlık için hemen ilaç almayı denemeyiniz.

Muayeneye giderken kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları getiriniz.

Alkol içiyorsanız bunu hekime söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız varsa, mutlaka doktorunuza yöneltiniz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili yan etkileri derhal hekiminize iletiniz.

İlaç kullanırken herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Eczanede Uyulan Kurallar

Adana Baraj Yolu Merkez Nöbetçi Eczaneler-14

24 saatten uzun süre eczanede bulunulmayacaksa mesul müdür belirleyerek Eczacı Odası’ndan alınan formların onaylanması ve odaya bırakılması gerekmektedir.

Doktor numunesi ilaç kupürleri resmi reçetelerde asla kullanılmamalıdır.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

Reçete arkasına sadece hastanın imzası ve telefon numarası yazılmalıdır.

Eczacılık Yasası gereğince bulundurulması gereken defterlerin kayıtları nizami şekilde tutulmalıdır.

Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına müsaade edilmemelidir.

Yardımcı sağlık personeli ile anlaşarak haksız ilaç almak yasaktır. Bu konudaki öneriler Eczacı Odası’na hemen bildirilmelidir.

Eczaneler v.b. yerlere nöbetçi eczane levhası asılmalıdır.

İlaçla ilgili soğuk zincir koşullarına dikkat edilmelidir.

Hastalar muayene olmadan reçetelerinin düzenlenmesine aracılık edilmemelidir.

Sözleşmesi feshedilen kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Karne kapları içine kroki gibi yönlendirici malzeme yerleştirilemez.

Süres geçmiş ilaç satılmamalıdır.

Eczane dışında ilaç satılmamalıdır.

Eczanede boş ilaç kutusu bulundurulmamalıdır.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

Eczanelerde yazar kasa kullanma izin levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Miadı geçmiş ilaç kupürleri resmi reçetelerde asla kullanılmamalıdır.

Hastanın istediği eczaneyi seçmesine engel olunmamalıdır.

Eczanelerde mesaiye riayet edilmelidir.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardımcı olunmalıdır.

Seyyar nöbet levhaları sadece en yakın kavşağa konulabilir.

Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Eczanelerde bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.