Adana Ceyhan Merkez Nöbetçi Eczaneler

Okuyucularımızın güncel konulara zorluk çekmeden ulaşabilmesi ve anlayabilmesi düşüncesiyle özenli derlemeler yaptık. Adana Ceyhan Merkez Nöbetçi Eczaneler makalemizi gözden geçirirken vurgulanan tavsiyeleri okumayı ihmal etmeyin. Gelecekte aradığınızda kolayca sitemize erişebilmek için web sitemizi tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Çalışma Düzeni

Adana Ceyhan Merkez Nöbetçi Eczaneler-53Birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde, Pazar günleri sadece nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmalıdırlar.

Eczanelerin bulundukları yerleşimlerin özellikleri dikkate alınarak, nöbet tutulacak tarihler ile mesai saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından kararlaştırılır ve nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu listeler, yetkililerin kabulü ile uygulamaya konulur.

Nöbetçi eczanelerin kolayca öğrenilebilmesi için, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezleri gibi alakalı olabilecek kurumlara da asılır.

Nöbetçi eczanelerin gece süresince kesinlikle kapılarının açık olması zorunlu değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti vermesi şarttır.

İlaç Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-63Tedaviye başlamadan önce bir tanı konmalıdır. Sadece rahatsızlık emareleri için ilaç kullanılması önerilmemektedir.

Rahatsızlıklar imkanların elverdiği durumlarda ilaçsız tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka hekimler tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı öğrenilmelidir.

İlacı kullanmaya olası minimum dozda başlamak gerekir. Gerekirse ilacın miktarı kontrollü şekilde arttırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaçlar kişinin günlük yaşamındaki faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için düşünmeden kullanılmamalıdır.

İlaç doz ayarı bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kullanılmalıdır.

İlaçlar gereken laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaçla yapılan tedaviler basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini artırmak için kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları açıklayıcı olarak etiketlenmelidir.

Tedavi süreci devamlı olarak revize edilmeli ve gerek duyulmayan ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye dahil edilmemelidir.

Her belirti için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Doktora gidecekseniz düzenli olarak kullandığınız tüm ilaçları yanınızda getiriniz.

Alkol tüketiyorsanız bunu hekiminize belirtiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorularınız olursa, mutlaka hekiminize sorunuz.

Kullandığınız ilaçlar ile ilgili her türlü yan etkiyi mutlaka hekiminize bildiriniz.

İlaç kullanımında herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eczane Kuralları

Adana Ceyhan Merkez Nöbetçi Eczaneler-31

24 saati aşan süre eczanede bulunulmayacaksa mesul müdür atayarak Eczacı Odası’ndan alınan formların onaylatılması ve odaya bırakılması gerekir.

Miadı geçmiş ilaç kupürleri resmi reçetelerde katiyen yer almamalıdır.

Ruhsatı olmayan ilaçlar eczanede bulundurulmamalıdır. Elde edilmesinde yardımcı olunmamalıdır.

İlaç kupürü satışı önerilerine itibar edilmemelidir.

Resmi reçetelerde hasta bilgisi olmadan ilaç yazdırılmamalıdır.

Doktorların eczanede reçete yazmalarına müsaade edilmemelidir.

Hekim ile anlaşarak haksız reçete yazdırmak yasaktır. Bu konudaki telkinler Eczacı Odası’na hemen iletilmelidir.

Psikotrop ilaçlar katiyen eczane raflarında bırakılamaz, özel reçeteler dışında satılmaz. Bu ilaçların reçete kayıtları zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırılmalıdır. Kopyalar güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir.

Mesul müdür v.b.

değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar bilgilendirilmeli, sözleşmeler yenilenmelidir.

Eczane haber vermeden kapalı tutulmamalıdır.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Reçetedeki ilaçlara eş değer ilaç verilirken tam uygunluğuna riayet edilmesi gerekir.

Sözleşmesi olmayan kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Eczane mesaiye dikkat edilmelidir.

Eczanede geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Eczanede sahte kaşe bulundurulmamalıdır.

Hastane eczanelerinde yatan hasta dışındakilere ilaç satışına izin verilmemelidir.

Reçetesiz ilaç hazırlanıp satılamaz.

Eczanede koparılmış ilaç kupürü olmamalıdır.

Fahiş fiyata tıbbi malzeme satılmamalıdır.

Ecza depolarından alınan ilaçlar diğer ecza depolarına toptan fatura edilemez.

Laboratuvar malzemeleri hijyenik halde muhafaza edilmelidir.

Reçete ile satılması gereken ilaçlar reçetesiz verilemez.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete yazılmamalıdır.

Barkodu bulunmayan ilaçlar bulundurulamaz.

Eczanelerde sahte mühür bulundurulmamalıdır.

Sözleşmesi bulunmayan kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.