Adana Seyhan Şakirpaşa Nöbetçi Eczaneler

Sitemizi takip edenlerin kaliteli sayfalara pratik bir şekilde ulaşabilmesi ve okuyabilmesi düşüncesiyle uzun süren derlemeler oluşturduk. Adana Seyhan Şakirpaşa Nöbetçi Eczaneler makalesini incelerken vurgulanan tavsiyeleri okumayı atlamayın. Daha sonra ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla sayfalarımıza gelebilmek için eczane.uzman.org’u favorilerinize eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

Adana Seyhan Şakirpaşa Nöbetçi Eczaneler-41İki veya daha fazla sayıda eczane olan semtlerde, resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi olan eczaneler açık kalabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmalıdırlar.

Eczanelerin hizmet verdikleri semtin özellikleri göz önüne alınarak, nöbetçi olunan tarihler ve çalışma süreleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi oluşturulur. Bu çizelgeler, İl Sağlık Müdürlüğü kabulü ile hayata geçirilir.

Nöbetçi eczanelerin kolayca bilinmesi amacıyla, oluşturulan nöbet çizelgeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezleri gibi alakalı olabilecek kurumlara da verilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin nöbet süresince mutlaka kapılarının açık olması mecburi değildir. Ancak, eczane mesul müdürünün gerekli hizmeti gerçekleştirmesi mecburidir.

İlaçların Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-72Tedavi sürecine geçmeden önce mutlaka bir tanı konmuş olmalıdır. Yalnızca rahatsızlık emareleri gözlemlenenler için ilaç kullanılması önerilmemelidir.

Sağlık sorunları mümkün olduğunca ilaçsız tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.

İlaç kullanımına başlanabilecek minimum dozda başlamak gerekir. Gerektiğinde ilaç miktarı kontrollü olarak artırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaçlar kişinin günlük yaşamına tesir edebileceği için düşünmeden önerilmemelidir.

İlaçların miktar ayarı dikkatle yapılmalıdır.

Yan etkisi olabilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gereken laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviye uyumunu kolaylaştırmak için kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları açıklayıcı şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci sürekli revize edilmeli, fayda sağlamayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar reçeteye yazılmamalıdır.

Her yakınma için hemen ilaç almayı düşünmeyiniz.

Muayeneye gidecekseniz düzenli olarak kullandığınız ilaçları yanınızda bulundurunuz.

Kafeinli içecekler içiyorsanız bunu hekime belirtiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız varsa, mutlaka doktorunuza sorunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi derhal hekiminize iletiniz.

İlaç kullanırken herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza danışınız.

Eczanede Uyulan Kurallar

Adana Seyhan Şakirpaşa Nöbetçi Eczaneler-27

Psikotrop ilaçlar kasada muhafaza edilir. Bu ilaçların kayıtları özenle takip edilmelidir.

Ecza depolarından perakende satış yapılamaz.

Psikotrop ilaçlar asla eczane raflarında tutulamaz, özel reçeteler dışında satılmaz. Bu ilaçların reçete listeleri zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Suretler güvenli bir dosyada saklanmalıdır.

Psikotrop ilaçların son kullanma tarihi Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı hazırlatılmalıdır.

Sağlık karnesinde kaydı olmayan reçeteler kabul edilmemelidir.

Seyyar nöbet levhaları yalnızca en yakın kavşağa yerleştirilebilir.

Hastalar muayeneden geçmeden reçetelerinin düzenlenmesine yardımcı olunmamalıdır.

Eczanelerde görev yapan personel önlük giymelidir.

Fahiş fiyatla tıbbi malzeme satışı yapılmamalıdır.

Veteriner amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak kullandırılamaz.

Reçete ile satılması zorunlu ilaçlar reçetesiz satılamaz.

Hasta katılım payları eksiksiz tahsil edilmelidir.

Eczane haricinde ilaç satışı yapılmamalıdır.

Komisyon karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

Barkodu olmayan ilaçlar satılamaz.

Eczanelerde vergi levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Eczanelerde çalışan personel önlük giymelidir.

Seyyar nöbet levhaları yalnızca en yakın kavşağa konulabilir.

Nöbet levhaları nöbet bitiminde 08.30’da mutlaka kaldırılmalıdır.

Eczane keyfi sebeplerden ötürü kapalı tutulmamalıdır.