Aydoğdu Eczanesi (Çanakkale) Adres ve Telefon

Ziyaretçilerimizin geniş çerçeveli verilere en kısa yoldan ulaşabilmesi ve inceleyebilmesi düşüncesiyle detaylı derlemeler oluşturduk. Aydoğdu Eczanesi (Çanakkale) Adres ve Telefon makalemizi okurken altı çizilen diğer yazıları gözden geçirmeyi pas geçmeyin. Gelecekte ihtiyaç duyduğunuzda kolaylıkla yazılarımıza ulaşabilmek için bu siteyi tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Çalışma Düzeni

Aydoğdu Eczanesi (Çanakkale) Adres ve Telefon-73

 • Birden çok eczane olan semtlerde, bayramlarda sadece nöbetçi eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.
 • Eczanelerin bulundukları semtin özellikleri dikkate alınarak, nöbet tutulacak tarihler ve mesai saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından belirlenir ve nöbet listesi oluşturulur. Bu listeler, İl Sağlık Müdürlüğü onayı sonrasında hayata geçirilir.
 • nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca öğrenilebilmesi amacıyla, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezleri gibi alakalı olabilecek kurumlara da verilir.
 • Nöbetçi eczanelerin nöbet boyunca kesinlikle kapılarının açık olması mecburi değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti vermesi mecburidir.
 • İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

  Çanakkale Eczaneleri-82

 • İlaç kullanımına başlamadan önce mutlaka bir tanı konmuş olmalıdır. Sadece rahatsızlık emareleri için ilaç önerilmemektedir.
 • Sağlık problemleri olanaklar elverdiğince ilaç kullanılmadan tedavi edilmeye çalışılmalıdır.
 • Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.
 • İlaç kullanımına mümkün olan minimum dozda başlanmalıdır. Eğer gerekiyorsa ilaç dozu kontrollü şekilde arttırılmalıdır.
 • Sakinleştirici ilaçlar hastanın günlük yaşamına tesir edebileceği için dikkat etmeden kullanılmamalıdır.
 • İlaçların miktar ayarlaması dikkatlice yapılmalıdır.
 • Yan etki gösterebilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kullanılmalıdır.
 • İlaçlar gereken laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.
 • İlaç tedavisi basitleştirilmelidir.
 • Hastanın tedaviyi takibini artırmak gayesiyle kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları belirgin olarak etiketlenmelidir.
 • Tedavi süreci düzenli olarak gözden geçirilmeli, gereksiz ilaçlar bırakılmalı, tekrar tekrar reçeteye yazılmamalıdır.
 • Her rahatsızlık için hemen ilaç almayı denemeyiniz.
 • Doktora gidecekseniz kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları yanınızda bulundurunuz.
 • Alkol içiyorsanız bunu doktorunuza belirtiniz.
 • İlaç kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, mutlaka doktorunuza danışınız.
 • Kullandığınız ilaçlar ile alakalı yan etkileri derhal doktorunuza bildiriniz.
 • İlaç alırken herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza danışınız.
 • Eczane Kuralları

  Nöbetçi-Eczaneler-Listesi-04

 • Doktor numunesi ilaç kupürleri resmi reçetelerde katiyen yer almamalıdır.
 • Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk portresi asılı bulunmalıdır.
 • Eczanenin dış cephesinde vitrinin üst alanına yapışık bulunmalıdır. Tabelada eczane adı ve eczacının ad-soyadına yer verilmelidir.
 • Eczanelerde sağlık karnesi bulundurulması suçtur. Eczacıyı sanık sandalyesine çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma sokabilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.
 • Eczane haricinde ilaç satılmamalıdır.
 • Adres v.b.
 • değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar haberdar edilmeli, sözleşme yeniden yapılmalıdır.

 • Psikotrop reçetelerinde imza-kaşe veyahut protokol eksiği varsa kesinlikle geçerli değildir.
 • Hastalar muayene olmadan reçetelerinin düzenlenmesine yardımcı olunmamalıdır.
 • Bakkaliye toptancısı gibi yerlere toplu satış anlamında ilaç satılmamalıdır.
 • Eczanelerde mesaiye uyulmalıdır.
 • Eczanede geçerli majistral tarife bulundurulmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye uygun fiyatlandırılmalıdır.
 • Uzun süreli eczaneden uzak kalınacaksa mesul müdür tayin edilmelidir.
 • Eczanede personel bulunuyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.
 • Eczaneler v.b. kuruluşlara nöbetçi eczane levhası konulmalıdır.
 • Eczanede sağlık karnesi bulundurulması suçtur. Eczacıyı mahkemeye çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma düşürebilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 sene boyunca sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.
 • 6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereğince bulundurulması gereken defterlerin kayıtları düzenli şekilde tutulmalıdır.
 • Eczanenin dış cephesinde vitrinin üst alanına yapışık bulundurulmalıdır. Tabelada eczane adı ve eczacının ad-soyadına yer verilmelidir.
 • Eczanelerde vergi levhası görünür bir yere asılmalıdır.
 • Laboratuvar malzemeleri eksiksiz halde muhafaza edilmelidir.
 • Hastanın istediği doktoru seçmesine engel olunmamalıdır.
 • Eczane mesaiye riayet edilmelidir.
 • Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde teklifler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete ihbar edilmelidir.
 • Tomografi v.b. resmi kağtlarda ne nedenle olursa olsun oynama yapılamaz.