Balıkesir Gönen İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler konusunda arama yapanların değerli konulara en kısa yoldan göz atabilmesi ve anlayabilmesi amacıyla uzun süren araştırmalar oluşturduk. Balıkesir Gönen İlçesi Nöbetçi Eczaneler sayfamızı gözden geçirirken önemi vurgulanan uyarıları gözden geçirmeyi pas geçmeyin. Bir daha ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla makalelerimize erişebilmek için web sitemizi favorilerinize ekleyin.

Çalışma Düzeni

Balıkesir Gönen İlçesi Nöbetçi Eczaneler-96Birden fazla eczane bulunan yerleşimlerde, Pazar günleri bir tek nöbetçi eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin hizmet verdikleri semtin özellikleri göz önünde bulundurularak, nöbetçi olunan zamanlar ve mesai süreleri ve kaç eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından kararlaştırılır ve bir nöbet listesi oluşturulur. Bu listeler, görevli yetkililerin kabulü ile hayata geçirilir.

Nöbetçi eczanelerin halk tarafından kolayca bulunabilmesi için, oluşturulan nöbet çizelgeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezleri gibi alakalı olabilecek kurumlara da verilir.

Nöbetçi eczanelerin nöbet boyunca mutlaka kapılarının açık olması mecburi değildir. Ancak, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti gerçekleştirmesi şarttır.

İlaç Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-10Tedaviye başlamadan önce tanı konmalıdır. Sadece hastalık emareleri için ilaç kullanılması önerilmemelidir.

Sağlık problemleri mümkün olduğunca ilaç kullanılmadan tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.

İlaç kullanımına olası minimum dozda başlanmalıdır. Gerektiğinde ilacın miktarı kontrollü olarak arttırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaç kişinin günlük yaşamına etki edebileceği için dikkat etmeden kullanılmamalıdır.

İlaç miktar ayarı özenle yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kullanılmalıdır.

İlaçlar gerekli laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini artırmak gayesiyle kullanım takvimi hazırlanmalı, ilaç kutuları belirgin olarak etiketlenmelidir.

Tedavi düzenli olarak revize edilmeli, fayda sağlamayan ilaçlar bırakılmalı, tekrar reçeteye yazılmamalıdır.

Her belirti için hemen ilaç almayı denemeyiniz.

Hastaneye gidecekseniz düzenli olarak kullandığınız ilaçları getiriniz.

Kafeinli içecekler tüketiyorsanız bunu hekiminize söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorularınız olursa, kesinlikle doktorunuza sorunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı yan etkileri derhal hekiminize bildiriniz.

İlaç kullanırken herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eczane Kuralları

Balıkesir Gönen İlçesi Nöbetçi Eczaneler-73

Doktor numunesi ilaç kupürleri resmi reçetelerde katiyen yer almamalıdır.

Eczanelerde ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk portresi asılı bulunmalıdır.

Barkodu bulunmayan ilaçlar satılamaz.

Sahte reçete yazılmamalıdır.

Doktorların eczanede reçete yazmalarına müsaade edilmemelidir.

Yardımcı sağlık personeli ile iş birliği yaparak usulsüz yollardan reçete düzeltmek yasaktır. Bu konudaki belgeler Eczacı Odası’na hemen iletilmelidir.

Uyuşturucu ilaçların süresi Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı yapılmalıdır.

Sağlık karnesinde kaydı bulunmayan reçeteler kabul edilmemelidir.

Adres gibi değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar bilgilendirilmeli, sözleşme yeniden yapılmalıdır.

Kemik dansite raporu v.b. resmi belgelerde ne amaçla olursa olsun tahribat yapılmamalıdır.

Nöbet levhaları sadece en yakın kavşağa yerleştirilebilir.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardım edilmelidir.

K.D.V. indirimi için yapılan teklifler kabul edilemez. Faturasız işlem yapılamaz.

Eczanelerde sahte kaşe kullanılmamalıdır.

Nöbet sonunda levhalar sabah değiştirilmelidir.

Karne kapları içine kroki gibi yönlendirici malzeme koyulamaz.

Süres geçmiş ilaç satılmamalıdır.

Hastane eczanelerinde yatan hasta dışındakilere ilaç satışına müsaade edilmemelidir.

Eczanelerde hasta muayenesime müsaade edilmemelidir.

Ecza depolarından alınan ilaçlar diğer ecza depoları ile takas edilemez.

Reçete ile satılması şart olan ilaçlar reçetesiz satılamaz.

Hasta katılım payları tam tahsil edilmelidir.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete yazılmamalıdır.

Narkotik ilaçlar asla açıkta bırakılamaz, özel reçeteler dışında verilemez. Bu ilaçların döküm kayıtları zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmelidir. Suretler güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir.

Kaçak yolla gelen ilaçlar eczanede verilmemelidir. Elde edilmesinde yardımcı olunmamalıdır.

Resmi fiyatın altında ilaç satışı yapılmamalıdır, satış dövizle belirlenmemelidir.

Resmi kurumlara %2.5 oranının üstünde indirim ile sözleşme yapılamaz.

Hastalar muayeneden geçmeden reçetelerinin düzenlenmesine yardımcı olunmamalıdır.

Sağlık kurulu raporu v.b. resmi kağtlarda ne amaçla olursa olsun oynama yapılmamalıdır.

Eczanelerde tahrifatlı reçete bulundurulmamalıdır. Reçetelerde katiyen tahribat yapılmamalıdır.