Edirne Havsa İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Sizlerin kapsamlı sayfalara en kısa yoldan ulaşabilmesi ve faydalanabilmesi gayesiyle kapsamlı araştırmalar oluşturduk. Edirne Havsa İlçesi Nöbetçi Eczaneler yazımızı gözden geçirirken altı çizilen uyarıları okumayı unutmayın. İleride aradığınızda kolaylıkla sayfalarımıza ulaşabilmek isterseniz eczane.uzman.org’u favori listenize ekleyin.

Çalışma Düzeni

Edirne Havsa İlçesi Nöbetçi Eczaneler-04Birden çok sayıda eczane bulunan semtlerde, resmi tatil günlerinde bir tek nöbetçi eczaneler açık kalabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri göz önünde bulundurularak, nöbetçi olunan zamanlar ile mesai süreleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından kararlaştırılır ve nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, İl Sağlık Müdürlüğü kabulü ile hayata geçirilir.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bilinmesi için, hazırlanan nöbet çizelgeleri, eczacı odası yetkililerince PTT danışma servisi gibi ilgili olabilecek kurumlara da verilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin nöbet süresince kesinlikle kapılarının açık olması mecburi değildir. Fakat, eczane sahibinin gerekli hizmeti vermesi mecburidir.

İlaç Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-12İlaç almaya başlamadan önce mutlaka bir tanı konmuş olmalıdır. Yalnızca hastalık emareleri gözlemlenenler için ilaç kullanımı önerilmemektedir.

Hastalıklar mümkün olduğunca ilaçsız tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka hekimler tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlaç kullanımına başlanabilecek minimum dozda başlamak gerekir. Gerekli görüldüğünde ilacın dozu kontrollü şekilde arttırılmalıdır.

Sakinleştirici özelliği ilaçlar hastanın günlük yaşamındaki faaliyetlerine etki edebileceği için rastgele kullanılmamalıdır.

İlaç doz ayarı dikkatlice yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar incelemeler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaç tedavisi basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviyi takibini kolaylaştırmak için kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları doğru şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi sürekli olarak revize edilmeli, fayda sağlamayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, bir dahaki sefere reçeteye yazılmamalıdır.

Her yakınma için hemen ilaç almayı düşünmeyiniz.

Doktora giderken halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları getiriniz.

Alkol kullanıyorsanız bunu doktora söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız olursa, kesinlikle doktorunuza yöneltiniz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi derhal hekiminize bildiriniz.

İlaç kullanırken herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza danışınız.

Eczanede Uyulan Kurallar

Edirne Havsa İlçesi Nöbetçi Eczaneler-60

Ecza depolarından perakende satış yapılamaz.

Eczanenin dış cephesinde vitrinin üst alanına yapışık bulunmalıdır. Tabelada eczane ismi ve eczacının ad-soyadına yer verilmelidir.

Narkotik ilaçlar asla açıkta tutulamaz, özel reçeteler dışında verilemez. Bu ilaçların reçete listeleri zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmelidir. Suretler güvenli bir dosyada saklanmalıdır.

Sağlık karnesinde kaydı olmayan reçeteler işleme alınmamalıdır.

Eczanede boş reçete bulundurulamaz. Reçetelerde katiyen oynama yapılmamalıdır.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.

Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Sevk kağıdı v.b. resmi belgelerde ne nedenle olursa olsun düzeltme yapılamaz.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde öneriler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete ihbar edilmelidir.

Reçetedeki ilaçlara muadil ilaç verilirken tam uygunluğuna riayet edilmesi gerekir.

Eczanede geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Doktor numunesi ilaç bulundurulmamalıdır.

Eczane dışına devamlı seyyar veya sabit tabela asılmamalıdır.

Hastane eczanelerinde yatan hasta haricindekilere ilaç satışına izin verilmemelidir.

Eczanelerde temizlik koşullarına önem verilmelidir.

Ecza depolarından alınan ilaçlar başka ecza depoları ile takas edilemez.

Hastanın arzu ettiği eczaneyi tercih etmesine mani olunmamalıdır.

İlaçla ilgili muhafaza kurallarına riayet edilmelidir.

Narkotik ilaçlar asla eczane raflarında bırakılamaz, özel reçeteler dışında satılmaz. Bu ilaçların reçete listeleri zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırılmalıdır. Suretler ayrı bir dosyada muhafaza edilmelidir.

Eczanede sağlık karnesi bulundurmak suçtur. Eczacıyı sanık sandalyesine çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı sıkıntıya düşürebilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 sene boyunca sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilirler.

6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereği bulundurulması gereken defterlerin kayıtları nizami şekilde tutulmalıdır.

Reçete arkasına sadece ilacı alan kişinin imzası ve adresi yazılmalıdır.

İlaç kupürü satışı tekliflerine uyulmamalıdır.

Sahte reçete kabul edilmemelidir.

Hastanın arzu ettiği doktoru seçmesine engel olunmamalıdır.

Eczanede geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye uygun fiyatlandırılmalıdır.

Eczanelerde görev yapan personel önlük giymelidir.

Eczane denetimleri engellenmemelidir, denetçilere yardım edilmelidir.

Eczanelerde bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.