Edirne Keşan İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczane konularında bilgi arayanların değerli verilere pratik yoldan ulaşabilmesi ve cevap bulabilmesi düşüncesiyle özenli araştırmalar hayata geçirdik. Edirne Keşan İlçesi Nöbetçi Eczaneler makalemizi gözden geçirirken paylaşılan uyarıları gözden geçirmeyi atlamayın. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda kolaylıkla sitemize ulaşabilmek için eczane.uzman.org’u favori listenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

Edirne Keşan İlçesi Nöbetçi Eczaneler-46Birden fazla sayıda eczanesi olan bölgelerde, bayramlarda bir tek nöbetçi olan eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin hizmet verdikleri semtin karakteristikleri göz önüne alınarak, nöbet tutulacak tarihler ve mesai saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından belirlenir ve bir nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgeler, İl Sağlık Müdürlüğü onayı sonrasında hayata geçirilir.

nöbetçi olan eczanelerin kolayca bulunabilmesi amacıyla, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince yataklı tedavi kurumları gibi alakalı olabilecek kurumlara da asılır.

Nöbetçi eczanelerin nöbet boyunca mutlaka kapılarının açık olması zorunlu değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti vermesi şarttır.

İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-38İlaç kullanımına başlamadan önce bir tanı konmuş olmalıdır. Sadece rahatsızlık emareleri gösterenler için ilaç kullanılması önerilmemektedir.

Hastalıklar imkanların elverdiği durumlarda ilaçsız olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır.

Başka hekimler tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlaca olası en düşük dozda başlanmalıdır. Eğer gerekiyorsa ilacın dozu kontrollü şekilde artırılmalıdır.

Sakinleştirici özelliği ilaç hastaların faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için düşünmeden önerilmemelidir.

İlaçların miktar ayarı özenle ayarlanmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için kullanım takvimi oluşturulmalı, ilaç kutuları belirgin şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi sürekli revize edilmeli ve gereksiz ilaçlar bırakılmalı, tekrar tekrar reçeteye dahil edilmemelidir.

Her şikayet için hemen ilaç almayı düşünmeyiniz.

Muayeneye giderken düzenli olarak kullandığınız ilaçları yanınızda getiriniz.

Sigara kullanıyorsanız bunu doktorunuza belirtiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorunlarınız varsa, kesinlikle doktorunuza yöneltiniz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı yan etkileri hiç vakit kaybetmeden doktorunuza bildiriniz.

İlaç kullanımında herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eczane Kuralları

Edirne Keşan İlçesi Nöbetçi Eczaneler-01

Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk portresi asılı olmalıdır.

Fiyat kupürü olmayan ilaçlar satılamaz.

Ruhsatsız ilaçlar eczanede satılmamalıdır. Temininde yardımcı olunmamalıdır.

Usule uygun düzenlenmemiş reçete düzenlenmemelidir.

Yüzde karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

Reçete arkasına sadece ilacı alan kişinin imzası ve telefon numarası kaydedilmelidir.

Psikotrop ilaçlar asla açıkta bırakılamaz, özel reçeteler dışında verilemez. Bu ilaçların reçete kayıtları zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Suretler güvenli bir yerde saklanmalıdır.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete düzenlememelidir.

Reçete ile satılması gereken ilaçlar reçetesiz satılamaz.

Nöbet levhaları nöbet süresi sonunda en geç 08.30’da mutlaka alınmalıdır.

Sözleşmesi feshedilen kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Süres geçmiş ilaç satılmamalıdır.

Psikotrop reçetelerini 5 yıl saklamak zorunluluğu vardır.

Kıymetli evraklar fotokopi ile çoğaltılıp kullanılmamalıdır.

Yüksek fiyatla tıbbi malzeme satılmamalıdır.

Eczanede eleman çalıştırılıyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Vitrinde ilaç reklam yasağını ihlal eden ilaç v.b. malzeme olmamalıdır.

İlaçla ilgili muhafaza kurallarına riayet edilmelidir.

Psikotrop ilaçların son kullanma tarihi Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı yapılmalıdır.

Psikotrop ilaçlar asla açıkta tutulamaz, özel reçeteler dışında satılmaz. Bu ilaçların döküm listeleri zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Suretler güvenli bir yerde saklanmalıdır.

Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına müsaade edilmemelidir.

Resmi reçetelerde doktor onayı olmaksızın ilaç yazdırılmamalıdır.

Barkodu olmayan ilaçlar bulundurulamaz.

Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı olmalıdır.

Eczane ruhsatı gelmeden hizmet vermemelidir.

Özel kurumlara %2.5 oranının üstünde iskonto ile sözleşme yapılamaz.

Sözleşmesi feshedilen kurumların reçeteleri başka eczaneler üzerinden fatura ettirilmemelidir.

Reçetedeki ilaçlara muadil ilaç verilirken tam uygunluğuna riayet edilmesi gerekir.

Hastalar muayeneden geçmeden reçetelerinin düzenlenmesine aracılık edilmemelidir.

Uyuşturucu reçetelerinde imza-kaşe ya da protokol eksiği varsa katiyen geçerli değildir.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Eczaneler keyfi sebeplerden ötürü kapalı tutulmamalıdır.