Giresun Bulancak İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Siz okuyucularımızın pratik konulara en kısa yoldan erişebilmesi ve cevap bulabilmesi düşüncesiyle derlemeler yaptık. Giresun Bulancak İlçesi Nöbetçi Eczaneler makalesini incelerken bilgi verilen uyarıları okumayı ihmal etmeyin. İleride ihtiyaç duyduğunuzda kolayca sayfalarımıza ulaşabilmek için eczane.uzman.org’u tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Çalışma Düzeni

Giresun Bulancak İlçesi Nöbetçi Eczaneler-86İki veya daha çok eczane bulunan yerleşimlerde, Belirlenen çalışma saatleri dışında yalnız nöbetçi eczaneler açık kalabilir. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin hizmet verdikleri çevrenin özellikleri dikkate alınarak, nöbetçi olunan tarihler ile mesai süreleri ve kaç eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından kararlaştırılır ve bir nöbet listesi oluşturulur. Bu çizelgeler, yetkililerin kabulü sonrasında uygulamaya konulur.

Nöbetçi eczanelerin halk tarafından kolayca öğrenilebilmesi amacıyla, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince PTT danışma servisi gibi ilgili olabilecek diğer kurumlara da verilir.

Nöbetçi eczanelerin nöbet süresince mutlaka kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak, eczane mesul müdürünün gereken hizmeti gerçekleştirmesi şarttır.

İlaçların Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-26Tedavi sürecine geçmeden önce bir tanı konmalıdır. Sadece rahatsızlık emareleri gösterenler için ilaç önerilmemektedir.

Rahatsızlıklar imkan olduğunda ilaçsız olarak tedavi edilmelidir.

Başka hekimler tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlacı kullanmaya başlanabilecek en düşük dozda başlanmalıdır. Gerekli görüldüğünde ilacın miktarı kontrollü olarak arttırılmalıdır.

Sakinleştirici özelliği ilaçlar kişinin faaliyetlerine etki edebileceği için rastgele önerilmemelidir.

İlaç doz ayarı hassasiyetle yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kullanılmalıdır.

İlaçlar gereken laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaçla yapılan tedaviler basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviyi takibini artırmak gayesiyle kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları açıklayıcı olarak etiketlenmelidir.

Tedavi süreci sürekli olarak gözden geçirilmeli ve gereksiz ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye yazılmamalıdır.

Her belirti için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Muayeneye gidecekseniz düzenli olarak kullandığınız ilaçları getiriniz.

Kafeinli içecekler kullanıyorsanız bunu hekiminize belirtiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorunlarınız olursa, kesinlikle hekiminize yöneltiniz.

Kullandığınız ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi mutlaka doktorunuza iletiniz.

İlaç kullanırken herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eczanelerin Uyması Gereken Kurallar

Giresun Bulancak İlçesi Nöbetçi Eczaneler-70

Doktor numunesi ilaç kupürleri resmi reçetelerde katiyen kullanılmamalıdır.

Eczane ruhsatı çıkmadan satış yapmamalıdır.

Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı olmalıdır.

Barkodu bulunmayan ilaçlar bulundurulamaz.

Kaçak yolla gelen ilaçlar eczanede satılmamalıdır. Elde edilmesinde aracı olunmamalıdır.

İlaç kupürü satışı tekliflerine uyulmamalıdır.

Psikotrop ilaçlar asla açıkta bırakılamaz, özel reçeteler dışında verilemez. Bu ilaçların döküm kayıtları zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmelidir. Kopyalar güvenli bir yerde saklanmalıdır.

Eczaneler v.b. kuruluşlara nöbetçi eczane levhası asılmalıdır.

Psikotrop ilaçların miadı dolanları Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı yapılmalıdır.

Mesul müdür gibi değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar haberdar edilmeli, sözleşme yenilenmelidir.

Eczaneler keyfi sebeplerden ötürü kapalı tutulmamalıdır.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Nöbet levhaları yalnızca en yakın kavşağa konulabilir.

Eczanelerde görev yapan eczacı önlük giymelidir.

Miadı geçmiş ilaç satılmamalıdır.

Fahiş fiyata tıbbi malzeme satılmamalıdır.

Resmi fiyatın üzerinde ilaç satışı yapılmamalıdır, satış yabancı para birimiyle belirlenmemelidir.

Vitrinde ilaç reklam yasağını ihlal eden kutu v.b. malzeme olmamalıdır.

Psikotrop ilaçların süresi Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı hazırlatılmalıdır.

Eczanelerde boş ilaç kutusu tutulmamalıdır.

Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına müsaade edilmemelidir.

6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereği bulundurulması gereken defterlerin kayıtları nizami şekilde tutulmalıdır.

Reçete arkasına yalnızca hastanın imzası ve adresi kaydedilmelidir.

Eczanelerde ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı bulunmalıdır.

Sözleşmesi bulunmayan kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Sevk kağıdı v.b. resmi kağtlarda ne amaçla olursa olsun düzeltme yapılmamalıdır.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.