İstanbul Bahçelievler Soğanlı Nöbetçi Eczaneler

Sitemizi takip edenlerin kapsamlı verilere kolayca erişebilmesi ve yanıt bulabilmesi düşüncesiyle detaylı derlemeler oluşturduk. İstanbul Bahçelievler Soğanlı Nöbetçi Eczaneler makalemizi gözden geçirirken bilgi verilen ipuçlarını okumayı unutmayın. Daha sonra ihtiyacınız olduğunda kolayca sayfalarımıza erişebilmek isterseniz sitemizi tarayıcınızın favorilerine eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

İstanbul Bahçelievler Soğanlı Nöbetçi Eczaneler-19İki veya daha çok eczane bulunan yerlerde, bayramlarda yalnız nöbetçi olan eczaneler açık duracaktır. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin bulundukları yerleşimlerin karakteristikleri göz önüne alınarak, nöbet tutulacak tarihler ve çalışma saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından tespit edilir ve nöbet çizelgesi oluşturulur. Bu çizelgeler, yetkililerin onayı ile hayata geçirilir.

Nöbetçi eczanelerin kolayca bulunabilmesi amacıyla, hazırlanan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince PTT danışma servisi gibi alakalı olabilecek kurumlara da asılır.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca mutlaka kapılarının açık bulundurulması mecburi değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti gerçekleştirmesi mecburidir.

İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-50İlaç kullanımına başlamadan önce tanı konmuş olmalıdır. Sadece hastalık emareleri gözlemlenenler için ilaç kullanımı önerilmemelidir.

Hastalıklar imkanların elverdiği durumlarda ilaçsız olarak tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlaca mümkün olan minimum dozda başlanmalıdır. Gerekirse ilaç dozu kontrollü şekilde artırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaç kişinin rutin faaliyetlerine tesir edebileceği için gelişigüzel önerilmemelidir.

İlaç miktar ayarlaması özenle yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kullanılmalıdır.

İlaçlar gereken laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini artırmak gayesiyle kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları açıklayıcı şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci devamlı kontrol edilmeli ve gereksiz ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye yazılmamalıdır.

Her rahatsızlık için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Doktora giderken kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları getiriniz.

Sigara tüketiyorsanız bunu hekime belirtiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, mutlaka doktorunuza danışınız.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi mutlaka hekiminize iletiniz.

İlaç alırken herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eczane Kuralları

İstanbul Bahçelievler Soğanlı Nöbetçi Eczaneler-12

Eczanelerde vergi levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Çıkar karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereği tutulması gereken defterlerin kayıtları düzenli şekilde tutulmalıdır.

İlaçla ilgili saklama koşullarına riayet edilmelidir.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Nöbet levhaları yalnızca en yakın kavşağa konulabilir.

Psikotrop reçetelerinde imza-kaşe yahut protokol eksiği varsa katiyen geçerli değildir.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardımcı olunmalıdır.

Reçetedeki ilaçlara eş değer ilaç verilirken tam uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Benzin istasyonu v.b.

yerlere toptan satış yapılmamalıdır.

Eczanelerde çalışan personel önlük giymelidir.

Eczanede geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Eczanede sahte kaşe kullanılmamalıdır.

Doktor numunesi ilaç verilmemelidir.

İlaçla ilgili muhafaza kurallarına riayet edilmelidir.

Hasta katılım payları eksiksiz alınmalıdır.

Eczane dışında ilaç satılmamalıdır.

Eczanede sağlık karnesi bulundurmak suçtur. Eczacıyı sanık sandalyesine çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma düşürebilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.

Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına izin verilmemelidir.

6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereği bulundurulması gereken defterlerin kayıtları sürekli şekilde tutulmalıdır.

Psikotrop ilaçlar kilit altında muhafaza edilir. Bu ilaçların kayıtları özenle tutulmalıdır.

Eczanelerde ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı bulunmalıdır.

24 saati aşan süre eczanede bulunulmayacaksa mesul müdür belirleyerek Eczacı Odası’ndan alınan formların doldurulması ve odaya teslim edilmesi gerekir.

Laboratuvar malzemeleri temiz halde bulundurulmalıdır.

Eczanede personel bulunuyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Bilgisayar ortamında ilaç siparişi alınmamalıdır.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulundurulmamalıdır.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.