İstanbul Fatih Cibali Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczane konularında arama yapanların düzenli verilere zorluk çekmeden göz atabilmesi ve cevap bulabilmesi gayesiyle araştırmalar gerçekleştirdik. İstanbul Fatih Cibali Nöbetçi Eczaneler yazımızı okurken paylaşılan diğer yazıları incelemeyi atlamayın. Tekrar ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla yazılarımıza gelebilmek isterseniz sitemizi tarayıcınızın favorilerine eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

İstanbul Fatih Cibali Nöbetçi Eczaneler-91Birden fazla sayıda eczane olan semtlerde, bayramlarda bir tek nöbetçi olan eczaneler açık kalabilir. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin hizmet verdikleri yerlerin özellikleri dikkate alınarak, nöbetçi olunan zamanlar ile çalışma saatleri ve kaç eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından kararlaştırılır ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, görevli yetkililerin onayı sonrasında hayata geçirilir.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bulunabilmesi için, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince garnizon komutanlıkları gibi alakalı olabilecek kurumlara da verilir.

Nöbetçi eczanelerin nöbet boyunca mutlaka kapılarının açık olması mecburi değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün gereken hizmeti vermesi şarttır.

İlaç Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-79Tedavi sürecine geçmeden önce mutlaka bir tanı konmalıdır. Yalnızca rahatsızlık emareleri için ilaç alınması önerilmemelidir.

Rahatsızlıklar mümkün olduğunca ilaçsız tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı öğrenilmelidir.

İlaca başlanabilecek en düşük dozda başlanmalıdır. Eğer gerekiyorsa ilaç miktarı kontrollü olarak artırılmalıdır.

Sedasyon yapan ilaçlar hastanın günlük faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için rastgele kullanılmamalıdır.

İlaçların miktar ayarlaması dikkatlice yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviyi takibini kolaylaştırmak gayesiyle kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları doğru şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci sürekli revize edilmeli, gerek duyulmayan ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye yazılmamalıdır.

Her rahatsızlık için hemen ilaç almayı denemeyiniz.

Muayeneye gidecekseniz düzenli olarak kullandığınız ilaçları getiriniz.

Alkol kullanıyorsanız bunu doktora söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız olursa, kesinlikle doktorunuza sorunuz.

Kullandığınız ilaçlar ile ilgili her türlü yan etkiyi hiç vakit kaybetmeden hekiminize bildiriniz.

İlaç alımında herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Eczanede Uyulan Kurallar

İstanbul Fatih Cibali Nöbetçi Eczaneler-11

Eczanelerde yazar kasa kullanma izin levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

Eczanenin dış cephesinde talimata uygun bir tabela bulunmalıdır. Tabelada eczane adı ve eczacının isim-soyismine yer verilmelidir.

İlaç kupürü satışı önerilerine itibar edilmemelidir.

Reçete arkasına yalnızca ilacı alan kişinin imzası ve telefon numarası kaydedilmelidir.

Eczanede reçete ekinde olmayan sevk kağıdı bulundurulmamalıdır.

Narkotik ilaçlar asla açıkta bırakılamaz, özel reçeteler dışında satılmaz. Bu ilaçların reçete listeleri zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmelidir. Suretler güvenli bir dosyada saklanmalıdır.

Eczaneler v.b. kuruluşlara nöbetçi eczane levhası konulmalıdır.

Uyuşturucu ilaçların miadı dolanları Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı hazırlatılmalıdır.

Hasta katılım payları eksiksiz alınmalıdır.

Sağlık karnesinde kaydı olmayan reçeteler işleme alınmamalıdır.

Uyuşturucu reçetelerinde imza-kaşe yahut protokol eksiği varsa katiyen geçerli değildir.

Sözleşmesi bulunmayan kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Bakkal v.b.

yerlere toplu satış yapılmamalıdır.

Eczanelerde mesaiye uyulmalıdır.

Nöbet levhaları sabah değiştirilmelidir.

Karne kaplarına kartvizit gibi yönlendirici malzeme yerleştirilemez.

Eczane dışına sürekli seyyar veya sabit tabela koyulmamalıdır.

Kupürü olmayan ilaçlar indirimli satılamaz.

Hastanın arzu ettiği hekimi seçmesine engel olunmamalıdır.

Resmi fiyatın üzerinde ilaç satışı yapılmamalıdır, satış dövizle belirlenmemelidir.

Reçete ile satılması şart olan ilaçlar reçetesiz verilemez.

Sağlık kuruluşlarına v.b. yerlere nöbetçi eczane levhası yerleştirilmelidir.

Eczanelerde sağlık karnesi bulundurmak yasaktır. Eczacıyı mahkemeye çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı sıkıntıya sokabilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 sene süreyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.

Komisyon karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

Kaçak yolla gelen ilaçlar eczanede verilmemelidir. Elde edilmesinde aracı olunmamalıdır.

Fiyat kupürü olmayan ilaçlar satılamaz.

Eczanelerde yazar kasa kullanma izin levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Eczanede personel bulunuyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Ecza depolarından alınan ilaçlar başka ecza depoları ile takas edilemez.

Faks ortamında ilaç siparişi kabul edilmemelidir.

Eczanelerde sahte mühür kullanılmamalıdır.

Eczanelerde mesaiye uyulmalıdır.

Sözleşmesi feshedilen kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde öneriler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete ihbar edilmelidir.

Eczanede boş reçete bulundurulmamalıdır. Reçetelerde katiyen tahribat yapılmamalıdır.