İstanbul Kartal Uğur Mumcu Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczane konusunda arama yapanların gerçek verilere en kolay yoldan ulaşabilmesi ve inceleyebilmesi gayesiyle araştırmalar oluşturduk. İstanbul Kartal Uğur Mumcu Nöbetçi Eczaneler yazısını gözden geçirirken vurgulanan diğer yazıları incelemeyi pas geçmeyin. İleride ihtiyaç duyduğunuzda kolayca sayfalarımıza erişebilmek için sitemizi tarayıcınızın favorilerine eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

İstanbul Kartal Uğur Mumcu Nöbetçi Eczaneler-70Birden fazla eczanesi olan semtlerde, Mesai saatleri dşında sadece nöbetçi eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmalıdırlar.

Eczanelerin bulundukları semtin özellikleri göz önüne alınarak, nöbet tutulacak tarihler ile mesai saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından kararlaştırılır ve bir nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgeler, görevli yetkililerin kabulü ile uygulamaya konulur.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bilinmesi için, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince yataklı tedavi kurumları gibi ilgili olabilecek diğer kurumlara da verilir.

Nöbetçi eczanelerin gece süresince kesinlikle kapılarının açık olması mecburi değildir. Ancak, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti gerçekleştirmesi zorunluluktur.

İlaç Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-76Tedavi sürecine geçmeden önce mutlaka bir tanı konmalıdır. Sadece hastalık belirtileri gözlemlenenler için ilaç alınması önerilmemelidir.

Sağlık sorunları imkanların elverdiği durumlarda ilaçsız olarak tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka hekimler tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.

İlacı kullanmaya başlanabilecek en düşük dozda başlanmalıdır. Gerekli görüldüğünde ilaç dozu kontrollü şekilde arttırılmalıdır.

Sakinleştirici özelliği ilaçlar kişinin rutin faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için rastgele önerilmemelidir.

İlaç miktar ayarı bilinçli bir şekilde ayarlanmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini kolaylaştırmak için kullanım takvimi oluşturulmalı, ilaç kutuları doğru şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci sürekli revize edilmeli, gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar tekrar reçeteye dahil edilmemelidir.

Her yakınma için hemen ilaç almayı düşünmeyiniz.

Muayeneye giderken düzenli olarak kullandığınız ilaçları yanınızda bulundurunuz.

Sigara tüketiyorsanız bunu doktora söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorunlarınız varsa, mutlaka hekiminize yöneltiniz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili her türlü yan etkiyi hiç vakit kaybetmeden doktorunuza iletiniz.

İlaç alımında herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eczanelerin Uyması Gereken Kurallar

İstanbul Kartal Uğur Mumcu Nöbetçi Eczaneler-94

Eczanelerde ruhsatı alınmadan hizmet vermemelidir.

Eczanenin dış cephesinde vitrinin üst alanına yapışık bulundurulmalıdır. Tabelada eczane adı ve eczacının ad-soyadına yer verilmelidir.

Eczacılık Yasası gereği tutulması gereken defterlerin kayıtları sürekli olarak tutulmalıdır.

Narkotik ilaçlar asla eczane raflarında tutulamaz, özel reçeteler dışında satılmaz. Bu ilaçların reçete listeleri zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırılmalıdır. Kopyalar ayrı bir dosyada muhafaza edilmelidir.

Eczane denetimleri engellenmemelidir, denetçilere yardımcı olunmalıdır.

Eczanede geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye uygun fiyatlandırılmalıdır.

Reçetesiz ilaç hazırlamak ve satmak yasaktır.

Değerli evraklar fotokopi ile çoğaltılıp kullanılmamalıdır.

Yüksek fiyata tıbbi malzeme satılmamalıdır.

Hasta katılım payları eksiksiz alınmalıdır.

Eczaneler v.b. kuruluşlara nöbetçi eczane levhası asılmalıdır.

Narkotik ilaçlar katiyen açıkta tutulamaz, özel reçeteler haricinde satılmaz. Bu ilaçların reçete kayıtları zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Suretler ayrı bir dosyada muhafaza edilmelidir.

Eczanelerde sağlık karnesi bulundurulması yasaktır. Eczacıyı mahkeme karşısına çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma düşürebilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.

Eczanelerde boş sevk kağıdı bulundurulmamalıdır.

İlaç kupürü satışı önerilerine itibar edilmemelidir.

Ecza depolarından perakende satış yapılamaz.

Ruhsatı olmayan ilaçlar eczanede bulundurulmamalıdır. Temininde aracı olunmamalıdır.

Resmi fiyatın altında ilaç satışı gerçekleştirilmemelidir, satış yabancı para birimiyle belirlenmemelidir.

Laboratuvar malzemeleri temiz halde muhafaza edilmelidir.

Telefon ortamında ilaç siparişi karşılanmamalıdır.

Eczanelerde bulunan ilacı hastaya vermek mecburidir.