İstanbul Ümraniye Çakmak Nöbetçi Eczaneler

Değerli ziyaretçilerimizin geniş kapsamlı sayfalara pratik bir şekilde erişebilmesi ve okuyabilmesi için araştırmalar hayata geçirdik. İstanbul Ümraniye Çakmak Nöbetçi Eczaneler makalesini okurken altı çizilen diğer yazıları gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda pratik olarak sayfalarımıza gelebilmek için eczane.uzman.org’u favori listenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

İstanbul Ümraniye Çakmak Nöbetçi Eczaneler-97İki veya daha fazla eczane olan semtlerde, Mesai dışı zaman diliminde bir tek nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmalıdırlar.

Eczanelerin hizmet verdikleri semtin özellikleri göz önüne alınarak, nöbet tutulacak günler ve çalışma süreleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından tespit edilir ve bir nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgeler, İl Sağlık Müdürlüğü onayı sonrasında hayata geçirilir.

Nöbetçi eczanelerin halk tarafından kolayca bulunabilmesi için, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince garnizon komutanlıkları gibi alakalı olabilecek diğer kurumlara da verilir.

Nöbetçi eczanelerin gece süresince mutlaka kapılarının açık bulundurulması zorunlu değildir. Fakat, eczane sahibinin gereken hizmeti yerine getirmesi mecburidir.

İlaç Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-59Tedavi sürecine geçmeden önce tanı konmuş olmalıdır. Sadece rahatsızlık emareleri gösterenler için ilaç kullanılması önerilmemelidir.

Rahatsızlıklar imkanların elverdiği durumlarda ilaç kullanılmadan tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.

İlacı kullanmaya başlanabilecek en düşük dozda başlamak gerekir. Gerekirse ilaç miktarı kontrollü olarak artırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaç hastaların rutin faaliyetlerine tesir edebileceği için düşünmeden kullanılmamalıdır.

İlaçların doz ayarlaması dikkatlice yapılmalıdır.

Yan etkisi olabilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaçla yapılan tedaviler basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini artırmak için kullanım takvimi hazırlanmalı, ilaç kutuları doğru şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci düzenli gözden geçirilmeli ve fayda sağlamayan ilaçlar bırakılmalı, tekrar tekrar reçeteye yazılmamalıdır.

Her rahatsızlık için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Doktora gidecekseniz düzenli olarak kullandığınız ilaçları yanınızda getiriniz.

Alkol tüketiyorsanız bunu hekime söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorularınız varsa, mutlaka doktorunuza danışınız.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı yan etkileri mutlaka hekiminize bildiriniz.

İlaç kullanırken herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Eczane Kuralları

İstanbul Ümraniye Çakmak Nöbetçi Eczaneler-05

Barkodu bulunmayan ilaçlar satılamaz.

Reçete arkasına sadece hastanın imzası ve adresi kaydedilmelidir.

Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına müsaade edilmemelidir.

İlaç firması yetkilileri ile anlaşarak haksız reçete düzeltmek yasaktır. Bu konudaki belgeler Eczacı Odası’na hemen iletilmelidir.

Eczanede boş reçete bulundurulamaz. Reçetelerde katiyen oynama yapılmamalıdır.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.

Seyyar nöbet levhaları yalnızca en yakın kavşağa konulabilir.

Eczane mesaiye riayet edilmelidir.

Eczanelerde geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Karne kapları içine kartvizit gibi yönlendirici malzeme koyulamaz.

Uyuşturucu reçetelerini 5 yıl saklamak zorunluluğu vardır.

Eczane temizlik koşullarına önem verilmelidir.

Eczanede koparılmış ilaç barkodu olmamalıdır.

Hastanın istediği hekimi seçmesine engel olunmamalıdır.

Laboratuvar malzemeleri eksiksiz halde muhafaza edilmelidir.

Reçete arkasına sadece hastanın imzası ve telefon numarası yazılmalıdır.

İlaç kupürü satışı tekliflerine itibar edilmemelidir.

Hastanın arzu ettiği hekimi seçmesine mani olunmamalıdır.

Benzin istasyonu gibi yerlere toplu satış yapılmamalıdır.

MR raporu v.b. resmi kağtlarda ne nedenle olursa olsun oynama yapılamaz.