İzmir Bergama Bergama Nöbetçi Eczaneler

Eczaneler konusunda arama yapanların kaliteli verilere zorluk çekmeden erişebilmesi ve faydalanabilmesi için özenli araştırmalar hayata geçirdik. İzmir Bergama Bergama Nöbetçi Eczaneler makalemizi okurken paylaşılan ipuçlarını incelemeyi ihmal etmeyin. Tekrar aradığınızda kolayca sitemize gelebilmek isterseniz eczane.uzman.org’u tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Çalışma Düzeni

İzmir Bergama Bergama Nöbetçi Eczaneler-73Birden fazla sayıda eczane olan bölgelerde, Pazar günleri yalnız nöbetçi eczaneler açık duracaktır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmalıdırlar.

Eczanelerin bulundukları semtin karakteristikleri göz önünde bulundurularak, nöbet tutulacak tarihler ve mesai süreleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından kararlaştırılır ve bir nöbet listesi oluşturulur. Bu çizelgeler, görevli yetkililerin onayı sonrasında uygulamaya konulur.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bilinmesi amacıyla, hazırlanan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince garnizon komutanlıkları gibi alakalı olabilecek diğer kurumlara da asılır.

Nöbetçi eczanelerin nöbet boyunca kesinlikle kapılarının açık olması zorunlu değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti vermesi mecburidir.

İlaç Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-17Tedavi sürecine geçmeden önce mutlaka bir tanı konmuş olmalıdır. Yalnızca hastalık emareleri için ilaç alınması önerilmemektedir.

Sağlık sorunları imkanların elverdiği durumlarda ilaçsız olarak tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlacı kullanmaya başlanabilecek en düşük dozda başlanmalıdır. Gerekli görüldüğünde ilacın dozu kontrollü şekilde yükseltilmelidir.

Sakinleştirici ilaç hastaların günlük yaşamına etki edebileceği için düşünmeden önerilmemelidir.

İlaç doz ayarı dikkatle ayarlanmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaç tedavisi basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviyi takibini artırmak amacıyla kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları açıklayıcı olarak etiketlenmelidir.

Tedavi süreci sürekli kontrol edilmeli ve gerek duyulmayan ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye yazılmamalıdır.

Her şikayet için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Hastaneye giderken kullanmakta olduğunuz ilaçları yanınızda bulundurunuz.

Kafeinli içecekler tüketiyorsanız bunu doktora belirtiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız olursa, mutlaka doktorunuza sorunuz.

Kullandığınız ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi derhal hekiminize bildiriniz.

İlaç alırken herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Eczane Kuralları

İzmir Bergama Bergama Nöbetçi Eczaneler-39

Miadı geçmiş ilaç kupürleri resmi reçetelerde asla yer almamalıdır.

Para karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereğince bulundurulması gereken defterlerin kayıtları düzenli olarak tutulmalıdır.

Doktorların eczanede reçete yazmalarına izin verilmemelidir.

İlaçla ilgili muhafaza kurallarına riayet edilmelidir.

Sağlık karnesinde kaydı bulunmayan reçeteler işleme alınmamalıdır.

Eczanelerde bulunan ilacı hastaya vermek mecburidir.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde öneriler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete ihbar edilmelidir.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardım edilmelidir.

Reçetedeki ilaçlara muadil ilaç verilirken yüzde yüz uygunluğuna dikkat edilmelidir.

Eczane mesaiye uyulmalıdır.

Kupürü kesik ilaçlar iskontolu satılamaz.

Bilgisayar ortamında ilaç siparişi karşılanmamalıdır.

Resmi fiyatın üzerinde ilaç satışı yapılmamalıdır, satış dövizle belirlenmemelidir.

Sağlık karnesinde kaydı olmayan reçeteler işleme alınmamalıdır.

Narkotik ilaçlar katiyen eczane raflarında tutulamaz, özel reçeteler haricinde verilemez. Bu ilaçların döküm kayıtları zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Suretler ayrı bir dosyada saklanmalıdır.

İlaç kupürü satışı önerilerine itibar edilmemelidir.

Eczanenin dış cephesinde vitrinin üst alanına yapışık bulundurulmalıdır. Tabelada eczane ismi ve eczacının ad-soyadına yer verilmelidir.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

Para karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

Ecza depolarından alınan ilaçlar diğer ecza depolarına toptan fatura edilemez.

Zirai amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak kullandırılamaz.

Bilgisayar ortamında ilaç siparişi karşılanmamalıdır.

Eczanelerde çalışan personel önlük giymelidir.

Sözleşmesi olmayan kurumların reçeteleri başka eczaneler üzerinden fatura ettirilmemelidir.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde teklifler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete ihbar edilmelidir.

Nöbet levhaları nöbet bitiminde en geç 08.30’da mutlaka kaldırılmalıdır.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek mecburidir.

Adres v.b.

değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar haberdar edilmeli, sözleşmeler yenilenmelidir.