İzmir Bornova Atatürk Mah. Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczane konularında arama yapanların düzenlenmiş bilgilere zahmet çekmeden ulaşabilmesi ve inceleyebilmesi gayesiyle derlemeler gerçekleştirdik. İzmir Bornova Atatürk Mah. Nöbetçi Eczaneler makalesini okurken bilgi paylaşılan diğer yazıları okumayı pas geçmeyin. Gelecekte ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla yazılarımıza erişebilmek isterseniz bu siteyi favori listenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

İzmir Bornova Atatürk Mah. Nöbetçi Eczaneler-97İki veya daha çok sayıda eczane bulunan yerlerde, Mesai dışı zaman diliminde bir tek nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin hizmet verdikleri semtin özellikleri göz önünde bulundurularak, nöbet tutulacak zamanlar ile mesai saatleri ve kaç eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından kararlaştırılır ve nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgeler, İl Sağlık Müdürlüğü onayı sonrasında hayata geçirilir.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bulunabilmesi amacıyla, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince yataklı tedavi kurumları gibi alakalı olabilecek diğer kurumlara da asılır.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece süresince kesinlikle kapılarının açık bulundurulması şart değildir. Fakat, eczane sahibinin talep edilen hizmeti yerine getirmesi şarttır.

İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-21İlaç almaya başlamadan önce mutlaka bir tanı konmuş olmalıdır. Yalnızca hastalık belirtileri gözlemlenenler için ilaç kullanımı önerilmemektedir.

Hastalıklar imkan olduğunda ilaç kullanılmadan tedavi edilmeye çalışılmalıdır.

Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlaca başlanabilecek en düşük dozda başlanmalıdır. Eğer gerekiyorsa ilacın miktarı kontrollü şekilde arttırılmalıdır.

Sedasyon yapan ilaçlar kişinin rutin faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için rastgele kullanılmamalıdır.

İlaç doz ayarlaması dikkatle yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gereken laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaçla yapılan tedaviler basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviye uyumunu artırmak gayesiyle kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları doğru şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci düzenli olarak kontrol edilmeli, gerek duyulmayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar tekrar reçeteye dahil edilmemelidir.

Her şikayet için hemen ilaç almayı denemeyiniz.

Muayeneye giderken düzenli olarak kullandığınız ilaçları yanınızda getiriniz.

Sigara kullanıyorsanız bunu hekime belirtiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorularınız varsa, kesinlikle doktorunuza sorunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı yan etkileri hiç vakit kaybetmeden doktorunuza bildiriniz.

İlaç alırken herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eczanede Uyulan Kurallar

İzmir Bornova Atatürk Mah. Nöbetçi Eczaneler-69

Eczanenin dış cephesinde talimata uygun bir tabela bulunmalıdır. Tabelada eczane adı ve eczacının isim-soyismine yer verilmelidir.

İlaç kupürü satışı önerilerine itibar edilmemelidir.

Resmi reçetelerde doktor onayı olmadan majistral ilaç yazdırılmamalıdır.

6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereği tutulması gereken defterlerin kayıtları düzenli şekilde tutulmalıdır.

Eczanelerde reçete ekinde olmayan sevk kağıdı bulundurulamaz.

Sağlık kuruluşlarına v.b. kuruluşlara nöbetçi eczane levhası yerleştirilmelidir.

Sağlık karnesinde kaydı olmayan reçeteler işleme alınmamalıdır.

Sevk kağıdı v.b. resmi kağtlarda ne sebeple olursa olsun tahribat yapılmamalıdır.

Seyyar nöbet levhaları sadece en yakın kavşağa konulabilir.

Reçetedeki ilaçlara muadil ilaç verilirken tam uygunluğuna riayet edilmesi gerekir.

Sözleşmesi bulunmayan kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Veteriner amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak kullandırılamaz.

Eczanede eleman çalıştırılıyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Resmi reçetelerde doktor onayı olmaksızın ilaç yazdırılmamalıdır.

İlaç kupürü satışı önerilerine uyulmamalıdır.

Eczanenin dış cephesinde talimata uygun bir tabela bulundurulmalıdır. Tabelada eczane adı ve eczacının isim-soyismine yer verilmelidir.

Narkotik ilaçlar kasada muhafaza edilir. Bu ilaçların giriş-çıkış kayıtları titizlikle takip edilmelidir.

Süresi dolmuş ilaç kupürleri resmi reçetelerde katiyen yer almamalıdır.

Resmi fiyatın altında ilaç satışı gerçekleştirilmemelidir, satış yabancı para birimiyle belirlenmemelidir.

Veteriner amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak önerilemez.

Resmi kurumlara %2.5 ’ten fazla iskonto ile sözleşme yapılmamalıdır.

Eczanede sahte mühür bulundurulmamalıdır.

Sözleşmesi bulunmayan kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Hastalar muayeneden geçmeden reçetelerinin düzenlenmesine yardımcı olunmamalıdır.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardımcı olunmalıdır.

Nöbet levhaları yalnızca en yakın kavşağa konulabilir.

Eczanede tahrifatlı reçete bulundurulamaz. Reçetelerde katiyen oynama yapılmamalıdır.