İzmir Bornova Evka 4 Nöbetçi Eczaneler

Sitemizi ziyaret edenlerin doğru sayfalara pratik yoldan göz atabilmesi ve cevap bulabilmesi düşüncesiyle uzun süren araştırmalar yaptık. İzmir Bornova Evka 4 Nöbetçi Eczaneler sayfasını okurken altı çizilen ipuçlarını okumayı atlamayın. Bir daha ihtiyaç duyduğunuzda kolaylıkla yazılarımıza girebilmek isterseniz sitemizi tarayıcınızın favorilerine eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

İzmir Bornova Evka 4 Nöbetçi Eczaneler-39İki veya daha çok eczane bulunan semtlerde, Mesai dışı zaman diliminde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin hizmet verdikleri yerleşimlerin karakteristikleri dikkate alınarak, nöbet tutulacak günler ve mesai süreleri ve kaç eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından kararlaştırılır ve nöbet listesi oluşturulur. Bu listeler, yetkililerin kabulü sonrasında hayata geçirilir.

nöbetçi olan eczanelerin kolayca bilinmesi için, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince yataklı tedavi kurumları gibi alakalı olabilecek kurumlara da verilir.

Nöbetçi eczanelerin gece süresince kesinlikle kapılarının açık olması mecburi değildir. Fakat, eczane sahibinin talep edilen hizmeti gerçekleştirmesi mecburidir.

İlaç Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-05İlaç almaya başlamadan önce bir tanı konmalıdır. Yalnızca rahatsızlık emareleri gösterenler için ilaç kullanılması önerilmemelidir.

Hastalıklar mümkün olduğunca ilaçsız olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır.

Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı öğrenilmelidir.

İlaç kullanımına başlanabilecek en düşük dozda başlanmalıdır. Gerektiğinde ilaç miktarı kontrollü şekilde arttırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaçlar hastanın günlük yaşamındaki faaliyetlerine kısıtlayıcı olabileceği için dikkat etmeden önerilmemelidir.

İlaçların doz ayarı hassasiyetle yapılmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kullanılmalıdır.

İlaçlar gerekli laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaçla yapılan tedaviler basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini kolaylaştırmak için kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları açıklayıcı şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi devamlı olarak revize edilmeli ve fayda sağlamayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar reçeteye dahil edilmemelidir.

Her rahatsızlık için hemen ilaç kullanmayı düşünmeyiniz.

Muayeneye giderken düzenli olarak kullandığınız tüm ilaçları yanınızda getiriniz.

Alkol tüketiyorsanız bunu doktora belirtiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, mutlaka doktorunuza danışınız.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi mutlaka doktorunuza iletiniz.

İlaç alımında herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eczanede Uyulan Kurallar

İzmir Bornova Evka 4 Nöbetçi Eczaneler-33

Barkodu olmayan ilaçlar satılamaz.

Eczanelerde boş ilaç kutusu bulundurulmamalıdır.

Psikotrop ilaçlar katiyen eczane raflarında tutulamaz, özel reçeteler dışında verilemez. Bu ilaçların döküm listeleri zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Kopyalar güvenli bir dosyada muhafaza edilmelidir.

İlaçla ilgili soğuk zincir kurallarına dikkat edilmelidir.

Reçete ile satılması gereken ilaçlar reçetesiz satılamaz.

Mesul müdür gibi değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar bilgilendirilmeli, sözleşmeler yeniden yapılmalıdır.

Seyyar nöbet levhaları nöbet bitiminde en geç 08.30’da kesinlikle alınmalıdır.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde öneriler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete bildirilmelidir.

Hastalar muayeneden geçmeden reçetelerinin düzenlenmesine aracılık edilmemelidir.

K.D.V. indirimi için yapılan teklifler değerlendirilemez. Fişsiz satış gerçekleştirilmemelidir.

Reçetedeki ilaçlara muadil ilaç verilirken birebir tüm değerlere uygunluğuna riayet edilmesi gerekir.

Eczanelerde görev yapan eczacı önlük giymelidir.

Duyuru gibi amaçlarla el ilanı v.b.malzeme dağıtılmamalıdır.

Hastane eczanelerinde yatan hasta haricindekilere ilaç satışına müsaade edilmemelidir.

Reçetesiz ilaç hazırlamak ve satmak yasaktır.

Değerli evraklar fotokopi ile çoğaltılıp kullanılmamalıdır.

Bilgisayar ortamında ilaç siparişi kabul edilmemelidir.

Veteriner amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak kullandırılamaz.

Eczanede personel bulunuyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Hastanın arzu ettiği eczaneyi tercih etmesine mani olunmamalıdır.

İlaçla ilgili soğuk zincir koşullarına riayet edilmelidir.

Usule uygun düzenlenmemiş reçete kabul edilmemelidir.

Ruhsatı olmayan ilaçlar eczanede satılmamalıdır. Elde edilmesinde yardımcı olunmamalıdır.

Süresi dolmuş ilaç kupürleri resmi reçetelerde asla yer almamalıdır.

Ecza depolarından alınan ilaçlar başka ecza depolarına toptan fatura edilemez.

Ödeme kaydedici ve kredi kartı

Yüksek fiyatla tıbbi malzeme satılmamalıdır.

Kıymetli evraklar fotokopi ile çoğaltılıp kullanılmamalıdır.

Psikotrop reçetelerini 5 sene saklamak zorunludur.

. Karne kapları içine kroki gibi yönlendirici malzeme koyulamaz.

Eczanede geçerli majistral tarife bulundurulmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye uygun fiyatlandırılmalıdır.

Eczanede çalışan personel önlük giymelidir.

Benzin istasyonu gibi yerlere toplu satış yapılmamalıdır.

Sözleşmesi olmayan kurumların reçeteleri başka eczaneler üzerinden fatura ettirilmemelidir.

K.D.V. indirimi için yapılan teklifler kabul edilemez. Faturasız işlem yapılamaz.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde teklifler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete bildirilmelidir.

Seyyar nöbet levhaları sadece en yakın kavşağa konulabilir.

Kemik dansite raporu v.b. resmi belgelerde ne nedenle olursa olsun tahribat yapılmamalıdır.

Nöbet levhaları nöbet bitiminde 08.30’da kesinlikle kaldırılmalıdır.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek mecburidir.