İzmir Bornova Yeşilova Nöbetçi Eczaneler

Sitemizi ziyaret edenlerin bilgilere zorluk çekmeden göz atabilmesi ve yanıt bulabilmesi gayesiyle kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdik. İzmir Bornova Yeşilova Nöbetçi Eczaneler makalemizi incelerken vurgulanan tavsiyeleri okumayı unutmayın. İleride aradığınızda rahatlıkla makalelerimize girebilmek isterseniz eczane.uzman.org’u favori listenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

İzmir Bornova Yeşilova Nöbetçi Eczaneler-48İki veya daha fazla sayıda eczane bulunan bölgelerde, Belirlenen çalışma saatleri dışında yalnız nöbetçi olan eczaneler açık duracaktır. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin bulundukları yerleşimlerin karakteristikleri dikkate alınarak, nöbet tutulacak zamanlar ve çalışma saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından tespit edilir ve nöbet çizelgesi oluşturulur. Bu çizelgeler, görevli yetkililerin kabulü ile uygulamaya konulur.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bilinmesi amacıyla, hazırlanan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince mahalli gazeteler gibi ilgili olabilecek diğer kurumlara da verilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca mutlaka kapılarının açık olması zorunlu değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün gereken hizmeti gerçekleştirmesi zorunluluktur.

İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-47Tedavi sürecine geçmeden önce bir tanı konmalıdır. Yalnızca hastalık belirtileri gösterenler için ilaç önerilmemektedir.

Hastalıklar imkanların elverdiği durumlarda ilaçsız tedavi edilmelidir.

Başka hekimler tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı öğrenilmelidir.

İlaç kullanımına başlanabilecek minimum dozda başlamak gerekir. Gerektiğinde ilaç dozu kontrollü şekilde artırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaç kişilerin günlük yaşamındaki faaliyetlerine tesir edebileceği için düşünmeden önerilmemelidir.

İlaç miktar ayarlaması dikkatlice yapılmalıdır.

Yan etkisi olabilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kullanılmalıdır.

İlaçlar gerekli laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaçla yapılan tedaviler basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini artırmak için kullanım takvimi oluşturulmalı, ilaç kutuları açıklayıcı olarak etiketlenmelidir.

Tedavi süreci devamlı gözden geçirilmeli, fayda sağlamayan ilaçlar bırakılmalı, tekrar reçeteye yazılmamalıdır.

Her şikayet için hemen ilaç almayı denemeyiniz.

Hastaneye gidecekseniz kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları getiriniz.

Sigara tüketiyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, mutlaka doktorunuza sorunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi mutlaka doktorunuza iletiniz.

İlaç kullanırken herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eczanede Uyulan Kurallar

İzmir Bornova Yeşilova Nöbetçi Eczaneler-43

Reçete arkasına yalnızca ilacı alan kişinin imzası ve telefon numarası yazılmalıdır.

Eczacılık Yasası gereğince bulundurulması gereken defterlerin kayıtları nizami şekilde tutulmalıdır.

Eczanelerde sağlık karnesi bulundurulması suçtur. Eczacıyı sanık sandalyesine çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma sokabilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.

Eczane dışında ilaç satılmamalıdır.

Hasta katılım payları eksiksiz tahsil edilmelidir.

İlaçla ilgili muhafaza koşullarına riayet edilmelidir.

Sağlık karnesinde kaydı olmayan reçeteler işleme alınmamalıdır.

Eczane habersiz kapalı tutulmamalıdır.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Uyuşturucu reçetelerinde imza-kaşe veyahut protokol eksiği varsa kesinlikle geçerli değildir.

K.D.V. indirimi için yapılan teklifler kabul edilemez. Fişsiz işlem gerçekleştirilmemelidir.

Benzin istasyonu gibi yerlere toplu satış anlamında ilaç satılmamalıdır.

Eczanelerde geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Nöbet bittiğinde levhalar sabah değiştirilmelidir.

Duyuru gibi amaçlarla karne kılıfı v.b.malzeme dağıtımı yapılmamalıdır.

Uzun süreli eczaneden uzak kalınacaksa mesul müdür tayin edilmelidir.

Değerli evraklar fotokopi ile çoğaltılıp kullanılmamalıdır.

Eczanede hasta tedavisine müsaade edilmemelidir.

Fahiş fiyata tıbbi malzeme satışı yapılmamalıdır.

Yazar kasa ve kredi kartı aletlerinin zaman ayarlarının yerel saate uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Hastanın arzu ettiği doktoru tercih etmesine mani olunmamalıdır.

Sağlık karnesinde kaydı bulunmayan reçeteler işleme alınmamalıdır.

Reçete ile satılması şart olan ilaçlar reçetesiz verilemez.

İlaçla ilgili saklama koşullarına riayet edilmelidir.

Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına izin verilmemelidir.

Narkotik ilaçlar kilitli korunur. Bu ilaçların kayıtları titizlikle takip edilmelidir.

Eczanelerde vergi levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Eczane ruhsatı alınmadan satış yapmamalıdır.

Miadı geçmiş ilaç kupürleri resmi reçetelerde katiyen yer almamalıdır.

Eczanelerde geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Reçetedeki ilaçlara muadil ilaç verilirken yüzde yüz uygun olmasına riayet edilmesi gerekir.

Psikotrop reçetelerinde imza-kaşe yahut protokol eksiği varsa kesinlikle geçerli değildir.

Tomografi v.b. resmi belgelerde hangi sebeple olursa olsun tahribat yapılmamalıdır.

Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulundurulmamalıdır.