İzmir Güzelbahçe Yelki Nöbetçi Eczaneler

Siz okuyucularımızın detaylı bilgilere pratik bir şekilde erişebilmesi ve cevap bulabilmesi için araştırmalar gerçekleştirdik. İzmir Güzelbahçe Yelki Nöbetçi Eczaneler sayfasını okurken paylaşılan uyarıları incelemeyi atlamayın. Gelecekte ihtiyacınız olduğunda kolayca yazılarımıza gelebilmek için eczane.uzman.org’u tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Çalışma Düzeni

İzmir Güzelbahçe Yelki Nöbetçi Eczaneler-80İki veya daha çok eczanesi olan yerleşimlerde, bayramlarda yalnız nöbetçi eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmalıdırlar.

Eczanelerin bulundukları yerleşimlerin özellikleri dikkate alınarak, nöbetçi olunan tarihler ile çalışma saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından belirlenir ve bir nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgeler, İl Sağlık Müdürlüğü onayı sonrasında uygulamaya konulur.

nöbetçi olan eczanelerin kolayca öğrenilebilmesi amacıyla, oluşturulan nöbet çizelgeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezleri gibi alakalı olabilecek kurumlara da asılır.

Gece nöbet tutacak eczanelerin nöbet süresince mutlaka kapılarının açık olması mecburi değildir. Ancak, eczane sahibinin gerekli hizmeti yerine getirmesi mecburidir.

İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-39Tedaviye başlamadan önce bir tanı konmuş olmalıdır. Sadece rahatsızlık emareleri gözlemlenenler için ilaç önerilmemelidir.

Rahatsızlıklar olanaklar elverdiğince ilaç kullanılmadan tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlaç kullanımına olası minimum dozda başlamak gerekir. Gerekli görüldüğünde ilacın miktarı kontrollü olarak arttırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaçlar kişinin günlük yaşamındaki faaliyetlerine etki edebileceği için düşünmeden önerilmemelidir.

İlaçların miktar ayarlaması özenle ayarlanmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gereken laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviye uyumunu kolaylaştırmak gayesiyle kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları belirgin şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi sürekli gözden geçirilmeli, gereksiz ilaçlar bırakılmalı, tekrar reçeteye dahil edilmemelidir.

Her yakınma için hemen ilaç almayı denemeyiniz.

Muayeneye giderken halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları yanınızda bulundurunuz.

Sigara kullanıyorsanız bunu doktora belirtiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız varsa, mutlaka hekiminize sorunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi hiç vakit kaybetmeden hekiminize iletiniz.

İlaç kullanımında herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eczanelerin Uyması Gereken Kurallar

İzmir Güzelbahçe Yelki Nöbetçi Eczaneler-91

Reçete arkasına sadece hastanın imzası ve telefon numarası kaydedilmelidir.

6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereğince bulundurulması gereken defterlerin kayıtları düzenli olarak tutulmalıdır.

Doktorların eczanede reçete yazmalarına izin verilmemelidir.

Eczanelerde sağlık karnesi bulundurulması yasaktır. Eczacıyı sanık sandalyesine çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı sıkıntıya sokabilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.

Psikotrop ilaçların miadı dolanları Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı yapılmalıdır.

Nöbet levhaları nöbet bitiminde en geç 08.30’da mutlaka alınmalıdır.

Sevk kağıdı v.b. resmi belgelerde hangi nedenle olursa olsun oynama yapılamaz.

Eczane denetimleri engellenmemelidir, denetçilere yardım edilmelidir.

Nöbet levhaları sabah değiştirilmelidir.

Hastane eczanelerinde yatan hasta dışındakilere ilaç satışına müsaade edilmemelidir.

Kıymetli evraklar fotokopi ile çoğaltılıp kullanılmamalıdır.

Laboratuvar malzemeleri temiz halde muhafaza edilmelidir.

Vitrinde ilaç reklam yasağına aykırı pankart v.b. malzeme bulundurulmamalıdır.

Hasta katılım payları tam tahsil edilmelidir.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

Yüzde karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

Eczanede yazar kasa kullanma izin levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Eczanelerde ruhsatı çıkmadan hizmet vermemelidir.

Vitrinde ilaç reklam yasağını ihlal eden yapıştırma v.b. malzeme olmamalıdır.

MR raporu v.b. resmi kağtlarda ne sebeple olursa olsun tahribat yapılmamalıdır.

Eczaneler keyfi sebeplerden ötürü kapalı tutulmamalıdır.

Adres v.b.

değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar haberdar edilmeli, sözleşme yeniden yapılmalıdır.