İzmir Karşıyaka Soğukkuyu Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczane konusunda arama yapanların pratik konulara en kısa yoldan göz atabilmesi ve faydalanabilmesi amacıyla çalışmalar yaptık. İzmir Karşıyaka Soğukkuyu Nöbetçi Eczaneler bilgilerini okurken vurgulanan tavsiyeleri okumayı unutmayın. Bir daha aradığınızda kolaylıkla sitemize gelebilmek için web sitemizi tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Çalışma Düzeni

İzmir Karşıyaka Soğukkuyu Nöbetçi Eczaneler-94İki veya daha çok eczane bulunan yerleşimlerde, Belirlenen çalışma saatleri dışında yalnız nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin hizmet verdikleri yerleşimlerin özellikleri göz önünde bulundurularak, nöbetçi olunan tarihler ve mesai süreleri ve kaç eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından kararlaştırılır ve nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgeler, görevli yetkililerin onayı sonrasında uygulamaya konulur.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bilinmesi için, hazırlanan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince mahalli gazeteler gibi alakalı olabilecek diğer kurumlara da asılır.

Nöbetçi eczanelerin nöbet süresince kesinlikle kapılarının açık bulundurulması zorunlu değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün gereken hizmeti gerçekleştirmesi şarttır.

İlaç Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-61İlaç almaya başlamadan önce bir tanı konmuş olmalıdır. Sadece rahatsızlık emareleri gözlemlenenler için ilaç kullanılması önerilmemektedir.

Tıbbi sorunlar imkan olduğunda ilaçsız olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır.

Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.

İlaç kullanımına başlanabilecek minimum dozda başlamak gerekir. Gerektiğinde ilaç dozu kontrollü şekilde artırılmalıdır.

Sedasyon yapan ilaç kişilerin günlük yaşamına olumsuz yönde etki edebileceği için dikkat etmeden kullanılmamalıdır.

İlaç miktar ayarlaması dikkatlice ayarlanmalıdır.

Yan etkisi olabilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gereken laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviye uyumunu artırmak için kullanım takvimi oluşturulmalı, ilaç kutuları doğru olarak etiketlenmelidir.

Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerek duyulmayan ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye yazılmamalıdır.

Her belirti için hemen ilaç almayı denemeyiniz.

Doktora gidecekseniz halen kullanmakta olduğunuz ilaçları getiriniz.

Alkol kullanıyorsanız bunu hekime belirtiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, mutlaka doktorunuza sorunuz.

Kullandığınız ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi derhal hekiminize bildiriniz.

İlaç kullanımında herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eczanelerin Uyması Gereken Kurallar

İzmir Karşıyaka Soğukkuyu Nöbetçi Eczaneler-88

24 saatten uzun süre eczanede bulunulmayacaksa mesul müdür belirleyerek Eczacı Odası’ndan alınan formların onaylanması ve odaya bırakılması gerekir.

Narkotik ilaçlar kilit altında muhafaza edilir. Bu ilaçların kayıtları titizlikle takip edilmelidir.

Ecza depolarından perakende satış yapılamaz.

İlaç kupürü satışı önerilerine uyulmamalıdır.

Resmi reçetelerde doktor bilgisi olmadan majistral ilaç yazdırılmamalıdır.

Hekim ile iş birliği yaparak usulsüz yollardan reçete yönlendirmek yasaktır. Bu konudaki öneriler Eczacı Odası’na derhal bildirilmelidir.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete yazılmamalıdır.

Eczane dışında ilaç satışı yapılmamalıdır.

Nöbet levhaları nöbet bitiminde en geç 08.30’da mutlaka alınmalıdır.

Tomografi v.b. resmi belgelerde hangi nedenle olursa olsun oynama yapılamaz.

Eczane mesaiye dikkat edilmelidir.

Eczanelerde koparılmış ilaç kupürü olmamalıdır.

Eczanelerde hasta muayenesime müsaade edilmemelidir.

Resmi kuruluşlarla %2.5 üzerinde iskonto ile sözleşme yapılamaz.

Ecza depolarından alınan ilaçlar diğer ecza depolarına toptan fatura edilemez.

Laboratuvar malzemeleri temiz halde muhafaza edilmelidir.

Sağlık kuruluşlarına v.b. kuruluşlara nöbetçi eczane levhası konulmalıdır.

Hekim ile iş birliği yaparak haksız reçete düzeltmek yasaktır. Bu konudaki telkinler Eczacı Odası’na derhal bildirilmelidir.

Eczanede sağlık karnesi bulundurmak yasaktır. Eczacıyı mahkeme karşısına çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma sokabilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilirler.

Eczanelerde boş sevk kağıdı bulundurulamaz.

Resmi reçetelerde doktor onayı olmaksızın majistral ilaç yazdırılmamalıdır.

Reçete arkasına sadece hastanın imzası ve adresi yazılmalıdır.

Eczanenin dış cephesinde talimata uygun bir tabela bulunmalıdır. Tabelada eczane ismi ve eczacının ad-soyadına yer verilmelidir.

Usule uygun düzenlenmemiş reçete alınmamalıdır.

Eczanelerde ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk portresi asılı olmalıdır.

Eczanede “KDV Dahildir” levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Eczanelerde ruhsatı gelmeden satış yapmamalıdır.

Vitrinde ilaç reklam yasağını ihlal eden yapıştırma v.b. malzeme olmamalıdır.

Özel kuruluşlarla %2.5 oranının üstünde iskonto ile sözleşme yapılamaz.

Eczanelerde geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Market gibi yerlere toptan satış yapılmamalıdır.