İzmir Konak Bozyaka Nöbetçi Eczaneler

Siz okuyucularımızın doğru verilere kolayca göz atabilmesi ve okuyabilmesi için çalışmalar hayata geçirdik. İzmir Konak Bozyaka Nöbetçi Eczaneler yazımızı okurken önemi vurgulanan tavsiyeleri gözden geçirmeyi atlamayın. İleride aradığınızda pratik olarak yazılarımıza gelebilmek isterseniz sitemizi tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Çalışma Düzeni

İzmir Konak Bozyaka Nöbetçi Eczaneler-87Birden çok sayıda eczane olan yerleşimlerde, Belirlenen çalışma saatleri dışında bir tek nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin hizmet verdikleri yerleşimlerin karakteristikleri göz önünde bulundurularak, nöbetçi olunan günler ile mesai saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından tespit edilir ve nöbet listesi oluşturulur. Bu listeler, yetkililerin onayı sonrasında hayata geçirilir.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca öğrenilebilmesi amacıyla, hazırlanan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince mahalli gazeteler gibi alakalı olabilecek kurumlara da asılır.

Nöbetçi eczanelerin gece süresince mutlaka kapılarının açık bulundurulması zorunlu değildir. Fakat, eczane sahibinin gerekli hizmeti vermesi şarttır.

İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-38İlaç almaya başlamadan önce mutlaka bir tanı konmalıdır. Yalnızca hastalık belirtileri gözlemlenenler için ilaç alınması önerilmemelidir.

Sağlık problemleri imkan olduğunda ilaç kullanılmadan tedavi edilmeye çalışılmalıdır.

Başka hekimler tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.

İlacı kullanmaya olası en düşük dozda başlamak gerekir. Gerekli görüldüğünde ilacın dozu kontrollü olarak yükseltilmelidir.

Sakinleştirici özelliği ilaç kişinin faaliyetlerine tesir edebileceği için rastgele kullanılmamalıdır.

İlaç miktar ayarı özenle ayarlanmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gereken laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaç tedavisi basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviyi takibini kolaylaştırmak için kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları belirgin olarak etiketlenmelidir.

Tedavi süreci düzenli revize edilmeli, gerek duyulmayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, bir dahaki sefere reçeteye yazılmamalıdır.

Her yakınma için hemen ilaç almayı düşünmeyiniz.

Doktora giderken halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları yanınızda bulundurunuz.

Alkol içiyorsanız bunu hekiminize belirtiniz.

İlaç kullanımıyla ilgili sorunlarınız olursa, kesinlikle doktorunuza sorunuz.

Kullandığınız ilaçlar ile alakalı yan etkileri hiç vakit kaybetmeden hekiminize iletiniz.

İlaç alımında herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eczane Kuralları

İzmir Konak Bozyaka Nöbetçi Eczaneler-59

Miadı geçmiş ilaç kupürleri resmi reçetelerde asla yer almamalıdır.

Eczanelerde ruhsatı çıkmadan hizmet vermemelidir.

Ruhsatsız ilaçlar eczanede verilmemelidir. Temininde aracı olunmamalıdır.

Reçete arkasına sadece ilacı alan kişinin imzası ve telefon numarası yazılmalıdır.

Eczanede reçete ekinde olmayan sevk kağıdı bulundurulamaz.

Eczanelerde boş ilaç kutusu tutulmamalıdır.

Hasta ile iş birliği yaparak haksız ilaç elde etmek yasaktır. Bu konudaki girişimler Eczacı Odası’na hemen bildirilmelidir.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulundurulmamalıdır.

Seyyar nöbet levhaları nöbet süresi sonunda en geç 08.30’da mutlaka kaldırılmalıdır.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardımcı olunmalıdır.

K.D.V. indirimi için yapılan teklifler değerlendirilemez. Faturasız işlem gerçekleştirilmemelidir.

Reçetedeki ilaçlara eş değer ilaç verilirken tam uygun olmasına riayet edilmesi gerekir.

Bakkaliye toptancısı v.b.

yerlere toplu satış yapılmamalıdır.

Karne kaplarına kroki gibi yönlendirici malzeme koyulamaz.

Süres geçmiş ilaç satılmamalıdır.

Hastane eczanelerinde yatan hasta dışındakilere ilaç satışına müsaade edilmemelidir.

Kıymetli evraklar fotokopi ile çoğaltılıp kullanılmamalıdır.

Zirai amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak kullandırılamaz.

Sağlık karnesinde kaydı olmayan reçeteler kabul edilmemelidir.

Eczanelerde boş ilaç kutusu tutulmamalıdır.

6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereğince bulundurulması gereken defterlerin kayıtları sürekli şekilde tutulmalıdır.

Resmi reçetelerde doktor onayı olmaksızın majistral ilaç yazdırılmamalıdır.

Sahte reçete kabul edilmemelidir.

Eczanelerde ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk portresi asılı bulunmalıdır.

Vitrinde ilaç reklam yasağına aykırı pankart v.b. malzeme bulundurulmamalıdır.

Eczanelerde geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye uygun fiyatlandırılmalıdır.

Eczanelerde mesaiye riayet edilmelidir.

Reçetedeki ilaçlara eş değer ilaç verilirken yüzde yüz uygun olmasına riayet edilmesi gerekir.