Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Okuyucularımızın gerçek konulara en kolay yoldan göz atabilmesi ve okuyabilmesi gayesiyle uzun süren çalışmalar hayata geçirdik. Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Nöbetçi Eczaneler makalemizi gözden geçirirken paylaşılan ipuçlarını gözden geçirmeyi atlamayın. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda kolaylıkla sitemize erişebilmek için bu siteyi tarayıcınızın favorilerine ekleyebilirsiniz.

Çalışma Düzeni

Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Nöbetçi Eczaneler-54Birden fazla sayıda eczane olan yerlerde, Mesai dışı zaman diliminde bir tek nöbetçi olan eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin hizmet verdikleri çevrenin özellikleri dikkate alınarak, nöbetçi olunan tarihler ve çalışma saatleri ve kaç eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu çizelgeler, görevli yetkililerin kabulü ile uygulamaya konulur.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bilinmesi için, hazırlanan nöbet çizelgeleri, eczacı odası yetkililerince mahalli gazeteler gibi ilgili olabilecek diğer kurumlara da asılır.

Gece nöbet tutacak eczanelerin nöbet boyunca mutlaka kapılarının açık bulundurulması şart değildir. Ancak, eczane mesul müdürünün gereken hizmeti vermesi zorunluluktur.

İlaçların Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-05İlaç kullanımına başlamadan önce mutlaka bir tanı konmuş olmalıdır. Yalnızca rahatsızlık emareleri gösterenler için ilaç önerilmemelidir.

Tıbbi sorunlar imkanların elverdiği durumlarda ilaçsız tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlacı kullanmaya başlanabilecek en düşük dozda başlamak gerekir. Eğer gerekiyorsa ilaç miktarı kontrollü şekilde artırılmalıdır.

Sakinleştirici ilaçlar hastanın faaliyetlerine tesir edebileceği için düşünmeden kullanılmamalıdır.

İlaçların miktar ayarlaması bilinçli bir şekilde ayarlanmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gereken laboratuar incelemeler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaçla yapılan tedaviler basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviye uyumunu artırmak için kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları doğru şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci devamlı olarak kontrol edilmeli, gereksiz ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye dahil edilmemelidir.

Her rahatsızlık için hemen ilaç kullanmayı düşünmeyiniz.

Hastaneye gidecekseniz halen kullanmakta olduğunuz ilaçları getiriniz.

Sigara içiyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorunlarınız olursa, mutlaka hekiminize yöneltiniz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi derhal hekiminize bildiriniz.

İlaç kullanımında herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Eczanede Uyulan Kurallar

Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Nöbetçi Eczaneler-88

İlaç kupürü satışı tekliflerine itibar edilmemelidir.

Reçete arkasına yalnızca hastanın imzası ve telefon numarası kaydedilmelidir.

Doktorların eczanede reçete yazmalarına müsaade edilmemelidir.

Eczanede sağlık karnesi bulundurulması suçtur. Eczacıyı sanık sandalyesine çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı sıkıntıya düşürebilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.

Psikotrop ilaçların süresi Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı yapılmalıdır.

İlaçla ilgili soğuk zincir kurallarına dikkat edilmelidir.

Sağlık kurulu raporu v.b. resmi kağtlarda ne sebeple olursa olsun oynama yapılamaz.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardımcı olunmalıdır.

Sözleşmesi bulunmayan kurumların reçeteleri kabul edilmemelidir.

Benzin istasyonu v.b.

yerlere toplu satış yapılmamalıdır.

Nöbet sonunda levhalar sabah değiştirilmelidir.

Hastane eczanelerinde yatan hasta haricindekilere ilaç satışına izin verilmemelidir.

Veteriner amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak önerilemez.

Ecza depolarından alınan ilaçlar başka ecza depoları ile takas edilemez.

Eczanede personel bulunuyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Eczane haricinde ilaç satışı yapılmamalıdır.

Eczanede sağlık karnesi bulundurulması suçtur. Eczacıyı sanık sandalyesine çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı sıkıntıya sokabilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilirler.

Eczanede boş sevk kağıdı bulundurulmamalıdır.

İlaç kupürü satışı tekliflerine itibar edilmemelidir.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

Ruhsatı olmayan ilaçlar eczanede bulundurulmamalıdır. Temininde aracı olunmamalıdır.

Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı olmalıdır.

Eczanelerde “KDV Dahildir” levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Resmi fiyatın altında ilaç satışı yapılmamalıdır, satış dövizle belirlenmemelidir.

Zirai amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak kullandırılamaz.

Faks ortamında ilaç siparişi alınmamalıdır.

Eczanede geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardımcı olunmalıdır.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde teklifler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete bildirilmelidir.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.

Eczane keyfi sebeplerden ötürü kapalı tutulmamalıdır.