Kocaeli Karamürsel İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczane konusunda arama yapanların detaylı verilere pratik bir şekilde erişebilmesi ve faydalanabilmesi için çalışmalar oluşturduk. Kocaeli Karamürsel İlçesi Nöbetçi Eczaneler yazımızı okurken önemi vurgulanan diğer yazıları incelemeyi atlamayın. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda kolaylıkla web sitemize girebilmek için web sitemizi favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Çalışma Düzeni

Kocaeli Karamürsel İlçesi Nöbetçi Eczaneler-13İki veya daha fazla eczane bulunan yerlerde, Pazar günleri yalnız nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczaneler kapatılmalıdır.

Eczanelerin bulundukları semtin karakteristikleri göz önüne alınarak, nöbetçi olunan günler ve çalışma süreleri ve kaç eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından tespit edilir ve nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu listeler, İl Sağlık Müdürlüğü kabulü sonrasında hayata geçirilir.

Nöbetçi eczanelerin kolayca bulunabilmesi amacıyla, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezleri gibi alakalı olabilecek kurumlara da asılır.

Nöbetçi eczanelerin gece süresince mutlaka kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak, eczane sahibinin gereken hizmeti gerçekleştirmesi mecburidir.

İlaç Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-53Tedavi sürecine geçmeden önce mutlaka bir tanı konmalıdır. Yalnızca hastalık belirtileri için ilaç alınması önerilmemektedir.

Hastalıklar mümkün olduğunca ilaç kullanılmadan tedavi edilmelidir.

Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.

İlaca başlanabilecek en düşük dozda başlamak gerekir. Gerektiğinde ilacın dozu kontrollü olarak yükseltilmelidir.

Sakinleştirici ilaçlar kişilerin günlük faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için gelişigüzel kullanılmamalıdır.

İlaç miktar ayarı özenle yapılmalıdır.

Yan etkisi olabilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaç tedavisi basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviye uyumunu kolaylaştırmak için kullanım takvimi hazırlanmalı, ilaç kutuları açıklayıcı şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi devamlı olarak revize edilmeli, fayda sağlamayan ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye dahil edilmemelidir.

Her yakınma için hemen ilaç kullanmayı düşünmeyiniz.

Hastaneye giderken halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları yanınızda getiriniz.

Alkol kullanıyorsanız bunu hekime belirtiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız varsa, kesinlikle hekiminize sorunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili her türlü yan etkiyi derhal hekiminize bildiriniz.

İlaç alımında herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Eczanede Uyulan Kurallar

Kocaeli Karamürsel İlçesi Nöbetçi Eczaneler-25

24 saati aşan süre eczanede bulunulmayacaksa mesul müdür belirleyerek Eczacı Odası’ndan alınan formların onaylatılması ve odaya teslim edilmesi gerekir.

Eczanelerde ruhsatı alınmadan satış yapmamalıdır.

Narkotik ilaçlar kasada korunur. Bu ilaçların kayıtları titizlikle takip edilmelidir.

Doktorların eczanede reçete yazmalarına izin verilmemelidir.

Sağlık kuruluşlarına v.b. kuruluşlara nöbetçi eczane levhası asılmalıdır.

Psikotrop ilaçların süresi Sağlık Müdürlüğü’ne götürülerek imha-iptal tutanağı yapılmalıdır.

Reçete ile satılması zorunlu ilaçlar reçetesiz verilemez.

Eczane habersiz kapalı tutulmamalıdır.

Eczanelerde sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulundurulmamalıdır.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde teklifler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete ihbar edilmelidir.

Eczane denetimleri zorlaştırılmamalıdır, denetçilere yardım edilmelidir.

K.D.V. indirimi için yapılan teklifler değerlendirilemez. Faturasız satış gerçekleştirilmemelidir.

Eczanelerde geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye uygun fiyatlandırılmalıdır.

Miadı dolmuş ilaç bulundurulmamalıdır.

Doktor numunesi ilaç bulundurulmamalıdır.

Eczane dışına devamlı seyyar veya sabit tabela asılmamalıdır.

Reçetesiz ilaç hazırlanıp satılamaz.

Bilgisayar ortamında ilaç siparişi karşılanmamalıdır.

Ecza depolarından alınan ilaçlar başka ecza depoları ile takas edilemez.

Hastanın arzu ettiği eczaneyi seçmesine engel olunmamalıdır.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete düzenlememelidir.

Sağlık kuruluşu çalışanları ile iş birliği yaparak usulsüz yollardan reçete yönlendirmek yasaktır. Bu konudaki girişimler Eczacı Odası’na derhal bildirilmelidir.

Eczanede reçete ekinde olmayan sevk kağıdı bulundurulmamalıdır.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

Ruhsatsız ilaçlar eczanede verilmemelidir. Elde edilmesinde yardımcı olunmamalıdır.

Psikotrop ilaçlar kilitli muhafaza edilir. Bu ilaçların giriş-çıkış kayıtları özenle tutulmalıdır.

Eczanelerde ruhsatı alınmadan hizmet vermemelidir.

Resmi fiyatın altında ilaç satışı yapılmamalıdır, satış yabancı para birimiyle belirlenmemelidir.

Laboratuvar malzemeleri eksiksiz halde muhafaza edilmelidir.

Hastanın arzu ettiği doktoru seçmesine mani olunmamalıdır.

Eczanede eleman çalıştırılıyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.