Konya Meram İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczane ile ilgili arama yapanların derli toplu sayfalara en kısa yoldan erişebilmesi ve anlayabilmesi için araştırmalar yaptık. Konya Meram İlçesi Nöbetçi Eczaneler makalemizi incelerken paylaşılan diğer yazıları gözden geçirmeyi pas geçmeyin. Tekrar ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla sayfalarımıza erişebilmek için sitemizi favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Çalışma Düzeni

Konya Meram İlçesi Nöbetçi Eczaneler-98İki veya daha fazla eczane bulunan semtlerde, dini tatillerde bir tek nöbetçi eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin hizmet verdikleri semtin karakteristikleri göz önünde bulundurularak, nöbetçi olunan tarihler ve mesai saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından tespit edilir ve bir nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgeler, yetkililerin onayı sonrasında uygulamaya konulur.

nöbetçi olan eczanelerin kolayca bilinmesi amacıyla, hazırlanan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince yataklı tedavi kurumları gibi ilgili olabilecek diğer kurumlara da verilir.

Nöbetçi eczanelerin nöbet boyunca mutlaka kapılarının açık bulundurulması zorunlu değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün gerekli hizmeti vermesi şarttır.

İlaçların Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-28Tedavi sürecine geçmeden önce mutlaka bir tanı konmuş olmalıdır. Sadece rahatsızlık belirtileri için ilaç kullanımı önerilmemelidir.

Rahatsızlıklar imkan olduğunda ilaçsız olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır.

Başka hekimler tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı öğrenilmelidir.

İlacı kullanmaya mümkün olan minimum dozda başlanmalıdır. Gerekli görüldüğünde ilaç dozu kontrollü şekilde arttırılmalıdır.

Sedasyon yapan ilaçlar hastaların günlük yaşamındaki faaliyetlerine tesir edebileceği için gelişigüzel önerilmemelidir.

İlaçların miktar ayarı hassasiyetle ayarlanmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar incelemeler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviye uyumunu kolaylaştırmak amacıyla kullanım takvimi oluşturulmalı, ilaç kutuları belirgin şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci düzenli olarak kontrol edilmeli, gerek duyulmayan ilaçlar bırakılmalı, bir dahaki sefere reçeteye dahil edilmemelidir.

Her şikayet için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Hastaneye gidecekseniz halen kullanmakta olduğunuz ilaçları yanınızda bulundurunuz.

Sigara tüketiyorsanız bunu doktora söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız olursa, kesinlikle doktorunuza yöneltiniz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili yan etkileri hiç vakit kaybetmeden hekiminize bildiriniz.

İlaç kullanımında herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza danışınız.

Eczane Kuralları

Konya Meram İlçesi Nöbetçi Eczaneler-67

Psikotrop ilaçlar kilit altında korunur. Bu ilaçların giriş-çıkış kayıtları titizlikle tutulmalıdır.

Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına izin verilmemelidir.

Sağlık kurulu raporu v.b. resmi belgelerde hangi sebeple olursa olsun düzeltme yapılamaz.

Psikotrop reçetelerinde imza-kaşe ya da protokol eksiği varsa kesinlikle geçerli değildir.

Eczanelerde çalışan personel önlük giymelidir.

Duyuru gibi gerekçelerle hediye v.b.malzeme dağıtılmamalıdır.

Kıymetli evraklar fotokopi ile çoğaltılıp kullanılmamalıdır.

Eczanelerde hasta tedavisine izin verilmemelidir.

Veteriner amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak önerilemez.

Resmi fiyatın altında ilaç satışı gerçekleştirilmemelidir, satış yabancı para birimiyle belirlenmemelidir.

Sağlık karnesinde kaydı olmayan reçeteler işleme alınmamalıdır.

Sağlık kuruluşlarına v.b. yerlere nöbetçi eczane levhası konulmalıdır.

Eczanelerde sağlık karnesi bulundurulması yasaktır. Eczacıyı mahkemeye çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma sokabilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilirler.

Eczanenin dış cephesinde talimata uygun bir tabela bulunmalıdır. Tabelada eczane ismi ve eczacının ad-soyadına yer verilmelidir.

Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

Çıkar karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

Doktor numunesi ilaç kupürleri resmi reçetelerde asla kullanılmamalıdır.

Hastanın arzu ettiği eczaneyi seçmesine mani olunmamalıdır.

Eczane mesaiye uyulmalıdır.

Nöbet levhaları nöbet süresi sonunda 08.30’da mutlaka kaldırılmalıdır.

Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.

Adres gibi değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar haberdar edilmeli, sözleşmeler yeniden yapılmalıdır.