Mardin Kızıltepe İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Sitemizi ziyaret edenlerin detaylı verilere pratik yoldan göz atabilmesi ve okuyabilmesi düşüncesiyle araştırmalar yaptık. Mardin Kızıltepe İlçesi Nöbetçi Eczaneler sayfamızı incelerken önemi vurgulanan ipuçlarını incelemeyi pas geçmeyin. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda kolaylıkla yazılarımıza ulaşabilmek için sitemizi favori listenize ekleyebilirsiniz.

Çalışma Düzeni

Mardin Kızıltepe İlçesi Nöbetçi Eczaneler-83Birden çok sayıda eczane olan beldelerde, Pazar günleri yalnız nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin hizmet verdikleri çevrenin özellikleri dikkate alınarak, nöbet tutulacak günler ile çalışma saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından kararlaştırılır ve nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, İl Sağlık Müdürlüğü kabulü ile hayata geçirilir.

nöbetçi olan eczanelerin kolayca bulunabilmesi amacıyla, oluşturulan nöbet çizelgeleri, eczacı odası yetkililerince yataklı tedavi kurumları gibi ilgili olabilecek diğer kurumlara da asılır.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece süresince kesinlikle kapılarının açık bulundurulması şart değildir. Ancak, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti gerçekleştirmesi şarttır.

İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-57Tedaviye başlamadan önce tanı konmalıdır. Sadece rahatsızlık belirtileri gözlemlenenler için ilaç kullanımı önerilmemektedir.

Rahatsızlıklar olanaklar elverdiğince ilaçsız olarak tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.

Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı öğrenilmelidir.

İlacı kullanmaya olası minimum dozda başlamak gerekir. Eğer gerekiyorsa ilaç miktarı kontrollü olarak artırılmalıdır.

Sakinleştirici özelliği ilaç kişinin günlük yaşamındaki faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için rastgele önerilmemelidir.

İlaçların miktar ayarlaması dikkatlice yapılmalıdır.

Yan etkisi olabilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kullanılmalıdır.

İlaçlar gerekli laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

İlaçla yapılan tedaviler basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini kolaylaştırmak gayesiyle kullanım takvimi hazırlanmalı, ilaç kutuları doğru şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi süreci sürekli olarak revize edilmeli ve fayda sağlamayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar reçeteye yazılmamalıdır.

Her belirti için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Hastaneye gidecekseniz düzenli olarak kullandığınız ilaçları getiriniz.

Alkol içiyorsanız bunu doktora belirtiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız olursa, mutlaka hekiminize danışınız.

Kullandığınız ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi derhal doktorunuza bildiriniz.

İlaç kullanımında herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eczanelerin Uyması Gereken Kurallar

Mardin Kızıltepe İlçesi Nöbetçi Eczaneler-74

Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk portresi asılı bulunmalıdır.

Ruhsatı olmayan ilaçlar eczanede verilmemelidir. Temininde yardımcı olunmamalıdır.

Sahte reçete yazılmamalıdır.

Para karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete düzenlememelidir.

Adres v.b.

değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar haberdar edilmeli, sözleşme yenilenmelidir.

Hastalar muayeneden geçmeden reçetelerinin düzenlenmesine aracılık edilmemelidir.

Eczanelerde geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Karne kaplarına kartvizit gibi yönlendirici malzeme yerleştirilemez.

Süres geçmiş ilaç verilmemelidir.

Psikotrop reçetelerini beş sene muhafaza etmek zorunludur.

Eczane dışına devamlı seyyar veya sabit tabela koyulmamalıdır.

Reçetesiz ilaç hazırlanıp satılamaz.

Bilgisayar ortamında ilaç siparişi kabul edilmemelidir.

Reçete ile satılması gereken ilaçlar reçetesiz verilemez.

Hasta katılım payları eksiksiz alınmalıdır.

Eczaneler v.b. yerlere nöbetçi eczane levhası konulmalıdır.

Eczanelerde boş ilaç kutusu tutulmamalıdır.

Fiyat kupürü bulunmayan ilaçlar satılamaz.

Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı bulunmalıdır.

Eczane ruhsatı alınmadan hizmet vermemelidir.

Resmi kuruluşlarla %2.5 oranının üstünde iskonto ile sözleşme yapılmamalıdır.

Eczanelerde sahte kaşe kullanılmamalıdır.

Eczane denetimleri engellenmemelidir, denetçilere yardım edilmelidir.

Sevk kağıdı v.b. resmi belgelerde ne nedenle olursa olsun oynama yapılamaz.

Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulundurulmamalıdır.