Muğla Fethiye Nöbetçi Eczane Listesi

Sitemizi ziyaret edenlerin doğru verilere pratik yoldan erişebilmesi ve cevap bulabilmesi düşüncesiyle uzun süren derlemeler yaptık. Muğla Fethiye Nöbetçi Eczane Listesi makalemizi incelerken altı çizilen ipuçlarını gözden geçirmeyi atlamayın. Bir daha aradığınızda rahatlıkla sitemize ulaşabilmek isterseniz web sitemizi favorilerinize ekleyin.

Çalışma Düzeni

Muğla Fethiye Nöbetçi Eczane Listesi-29

 • İki veya daha çok sayıda eczanesi olan semtlerde, Mesai dışı zaman diliminde bir tek nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.
 • Eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri göz önüne alınarak, nöbet tutulacak zamanlar ile mesai saatleri ve kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından tespit edilir ve nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, görevli yetkililerin kabulü ile uygulamaya konulur.
 • Nöbetçi eczanelerin kolayca bulunabilmesi amacıyla, hazırlanan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince polis merkezleri gibi ilgili olabilecek diğer kurumlara da asılır.
 • Nöbetçi eczanelerin nöbet boyunca kesinlikle kapılarının açık bulundurulması mecburi değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti vermesi zorunluluktur.
 • İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

  <br />
<b>Warning</b>: Invalid argument supplied for foreach() in <b>/home/uzman/public_html/eczane/wp-content/plugins/allow-php-in-posts-and-pages/allowphp.php(373) : eval()'d code</b> on line <b>1</b><br />
-94

 • İlaç kullanımına başlamadan önce bir tanı konmalıdır. Sadece hastalık emareleri gözlemlenenler için ilaç önerilmemelidir.
 • Rahatsızlıklar imkan olduğunda ilaç kullanılmadan tedavi edilmeye gayret gösterilmelidir.
 • Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı öğrenilmelidir.
 • İlaç kullanımına başlanabilecek minimum dozda başlamak gerekir. Gerektiğinde ilaç dozu kontrollü olarak artırılmalıdır.
 • Sakinleştirici ilaçlar hastanın günlük faaliyetlerine tesir edebileceği için rastgele kullanılmamalıdır.
 • İlaç doz ayarlaması özenle ayarlanmalıdır.
 • Yan etkisi olabilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kısa sürede kesilmelidir.
 • İlaçlar gereken laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.
 • Tedavi planı basitleştirilmelidir.
 • İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini artırmak amacıyla kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları doğru olarak etiketlenmelidir.
 • Tedavi sürekli gözden geçirilmeli, gerek duyulmayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar reçeteye dahil edilmemelidir.
 • Her yakınma için hemen ilaç kullanmayı düşünmeyiniz.
 • Hastaneye giderken düzenli olarak kullandığınız ilaçları getiriniz.
 • Kafeinli içecekler tüketiyorsanız bunu hekime söyleyiniz.
 • İlaç kullanımıyla ilgili sorunlarınız varsa, kesinlikle doktorunuza danışınız.
 • Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili yan etkileri derhal hekiminize iletiniz.
 • İlaç kullanırken herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.
 • Eczane Kuralları

  Nöbetçi-Eczaneler-Listesi-00

 • Miadı geçmiş ilaç kupürleri resmi reçetelerde katiyen yer almamalıdır.
 • Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı olmalıdır.
 • Fiyat kupürü olmayan ilaçlar bulundurulamaz.
 • Psikotrop ilaçlar kilit altında muhafaza edilir. Bu ilaçların kayıtları özenle tutulmalıdır.
 • Sahte reçete yazılmamalıdır.
 • Resmi reçetelerde doktor onayı olmaksızın ilaç yazdırılmamalıdır.
 • Doktorların eczanede reçete yazmalarına müsaade edilmemelidir.
 • İlaç firması yetkilileri ile iş birliği yaparak usulsüz yollardan reçete yazdırmak yasaktır. Bu konudaki girişimler Eczacı Odası’na derhal iletilmelidir.
 • Reçete ile satılması gereken ilaçlar reçetesiz satılamaz.
 • Sağlık karnesinde kaydı bulunmayan reçeteler kabul edilmemelidir.
 • Eczanelerde tahrifatlı reçete bulundurulmamalıdır. Reçetelerde asla oynama yapılmamalıdır.
 • Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek mecburidir.
 • Seyyar nöbet levhaları yalnızca en yakın kavşağa konulabilir.
 • K.D.V. indirimi için yapılan öneriler değerlendirilemez. Faturasız satış yapılamaz.
 • Eczane temizlik koşullarına önem verilmelidir.
 • Ödeme kaydedici ve kredi kartı aletlerinin zaman ayarlarının yerel saate uygun olmasına özen gösterilmelidir.
 • Eczanede eleman çalıştırılıyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.
 • Vitrinde ilaç reklam yasağına aykırı kutu v.b. malzeme olmamalıdır.
 • İlaçla ilgili muhafaza koşullarına dikkat edilmelidir.
 • Sağlık kuruluşu çalışanları ile iş birliği yaparak haksız reçete toplamak yasaktır. Bu konudaki telkinler Eczacı Odası’na hemen bildirilmelidir.
 • Eczacılık Yasası gereği bulundurulması gereken defterlerin kayıtları nizami olarak tutulmalıdır.
 • Reçete arkasına sadece hastanın imzası ve telefon numarası kaydedilmelidir.
 • İlaç kupürü satışı önerilerine uyulmamalıdır.
 • Eczanenin dış cephesinde talimata uygun bir tabela bulundurulmalıdır. Tabelada eczane adı ve eczacının isim-soyismine yer verilmelidir.
 • Yüzde karşılığı reçete alış-verişi yapılamaz.
 • Laboratuvar malzemeleri temiz halde bulundurulmalıdır.
 • Hastanın arzu ettiği doktoru tercih etmesine mani olunmamalıdır.
 • Eczanede eleman çalıştırılıyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.
 • Eczanede çalışan eczacı önlük giymelidir.
 • Sağlık kurulu raporu v.b. resmi belgelerde hangi amaçla olursa olsun oynama yapılamaz.
 • Eczanelerde bulunan ilacı hastaya vermek mecburidir.
 • Eczanelerde tahrifatlı reçete bulundurulmamalıdır. Reçetelerde asla oynama yapılmamalıdır.
 • Adres gibi değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar haberdar edilmeli, sözleşmeler yeniden yapılmalıdır.