Samsun Bafra İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Sitemizi ziyaret edenlerin detaylı bilgilere pratik yoldan erişebilmesi ve cevap bulabilmesi için uzun süren derlemeler oluşturduk. Samsun Bafra İlçesi Nöbetçi Eczaneler bilgilerini gözden geçirirken bilgi paylaşılan diğer yazıları incelemeyi pas geçmeyin. İleride ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla web sitemize ulaşabilmek isterseniz bu siteyi tarayıcınızın favorilerine ekleyin.

Çalışma Düzeni

Samsun Bafra İlçesi Nöbetçi Eczaneler-73Birden fazla eczane bulunan beldelerde, Pazar günleri sadece nöbetçi olan eczaneler açık duracaktır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin bulundukları çevrenin karakteristikleri göz önünde bulundurularak, nöbet tutulacak tarihler ve mesai süreleri ve kaç eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından belirlenir ve nöbet listesi oluşturulur. Bu çizelgeler, görevli yetkililerin onayı sonrasında uygulamaya konulur.

Nöbetçi eczanelerin kolayca bulunabilmesi için, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince garnizon komutanlıkları gibi alakalı olabilecek kurumlara da asılır.

Nöbetçi eczanelerin gece süresince kesinlikle kapılarının açık olması mecburi değildir. Ancak, eczane sahibinin gerekli hizmeti vermesi zorunluluktur.

İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

eczane-gorsel-86Tedavi sürecine geçmeden önce bir tanı konmalıdır. Yalnızca rahatsızlık emareleri için ilaç önerilmemektedir.

Tıbbi sorunlar olanaklar elverdiğince ilaçsız olarak tedavi edilmelidir.

Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.

İlaca mümkün olan minimum dozda başlanmalıdır. Gerekli görüldüğünde ilaç miktarı kontrollü olarak yükseltilmelidir.

Sedasyon yapan ilaç hastanın rutin faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için düşünmeden önerilmemelidir.

İlaçların doz ayarlaması hassasiyetle ayarlanmalıdır.

Yan etki gösterebilecek ilaçlar olabildiğince kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gereken laboratuar incelemeler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

İlaç kullanacak kişinin tedaviye uyumunu artırmak için kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları belirgin şekilde etiketlenmelidir.

Tedavi devamlı kontrol edilmeli ve gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar reçeteye dahil edilmemelidir.

Her belirti için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Hastaneye giderken halen kullanmakta olduğunuz ilaçları yanınızda getiriniz.

Kafeinli içecekler kullanıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız olursa, mutlaka doktorunuza yöneltiniz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile alakalı her türlü yan etkiyi mutlaka hekiminize bildiriniz.

İlaç alımında herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.

Eczanelerin Uyması Gereken Kurallar

Samsun Bafra İlçesi Nöbetçi Eczaneler-66

Sahte reçete alınmamalıdır.

Ecza depolarından perakende satış yapılamaz.

Yardımcı sağlık personeli ile anlaşarak haksız reçete düzeltmek yasaktır. Bu konudaki telkinler Eczacı Odası’na derhal bildirilmelidir.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete düzenlememelidir.

Hasta katılım payları tam tahsil edilmelidir.

Adres gibi değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kuruluşlar bilgilendirilmeli, sözleşme yeniden yapılmalıdır.

Uyuşturucu reçetelerinde imza-kaşe veya protokol eksiği varsa kesinlikle kabul edilmez.

Eczane denetimleri engellenmemelidir, denetçilere yardım edilmelidir.

Eczane mesai saatlerine riayet edilmelidir.

Nöbet sonunda levhalar sabah değiştirilmelidir.

Eczane dışına sürekli seyyar veya sabit tabela koyulmamalıdır.

Reçetesiz ilaç hazırlamak ve satmak yasaktır.

Özel kuruluşlarla %2.5 üzerinde iskonto ile sözleşme yapılamaz.

Zirai amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak önerilemez.

Eczanede personel bulunuyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Hastanın istediği doktoru tercih etmesine mani olunmamalıdır.

Vitrinde ilaç reklam yasağına aykırı yapıştırma v.b. malzeme olmamalıdır.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete düzenlememelidir.

Psikotrop ilaçlar katiyen açıkta bırakılamaz, özel reçeteler dışında satılmaz. Bu ilaçların döküm listeleri zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmelidir. Suretler güvenli bir yerde saklanmalıdır.

Eczanelerde sağlık karnesi bulundurmak suçtur. Eczacıyı mahkemeye çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma düşürebilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilirler.

Eczanelerde boş ilaç kutusu tutulmamalıdır.

İlaç kupürü satışı tekliflerine itibar edilmemelidir.

Sahte reçete alınmamalıdır.

Resmi fiyatın üzerinde ilaç satışı yapılmamalıdır, satış dövizle belirlenmemelidir.

Laboratuvar malzemeleri eksiksiz halde bulundurulmalıdır.

Hastanın arzu ettiği hekimi tercih etmesine engel olunmamalıdır.

Telefon ortamında ilaç siparişi karşılanmamalıdır.

Özel kurumlara %2.5 üzerinde indirim ile sözleşme yapılmamalıdır.

Yazar kasa ve kredi kartı

Hastane eczanelerinde yatan hasta haricindekilere ilaç satışına izin verilmemelidir.

Miadı geçmiş ilaç bulundurulmamalıdır.

. Karne kaplarına kroki gibi yönlendirici malzeme yerleştirilemez.

Eczanede geçerli majistral tarife bulunmalıdır ve majistral ilaçlar bu tarifeye göre fiyatlandırılmalıdır.

Eczanelerde bulunan ilacı hastaya vermek mecburidir.

Eczanede boş reçete bulundurulamaz. Reçetelerde asla oynama yapılmamalıdır.

Eczaneler haber vermeden kapatılmamalıdır.

Adres v.b.

değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve sözleşmeli olunan resmi-özel tüm kurumlar bilgilendirilmeli, sözleşme yenilenmelidir.