Şatıroğlu Eczanesi (İzmir) Adres ve Telefon

Değerli okuyucularımızın düzenlenmiş sayfalara pratik yoldan ulaşabilmesi ve yanıt bulabilmesi amacıyla araştırmalar hayata geçirdik. Şatıroğlu Eczanesi (İzmir) Adres ve Telefon sayfamızı gözden geçirirken önemi vurgulanan uyarıları gözden geçirmeyi atlamayın. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda kolayca yazılarımıza erişebilmek isterseniz bu siteyi favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Çalışma Düzeni

Şatıroğlu Eczanesi (İzmir) Adres ve Telefon-98

 • Birden çok sayıda eczanesi olan yerlerde, dini tatillerde sadece nöbetçi eczaneler açık kalacaktır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.
 • Eczanelerin hizmet verdikleri yerlerin karakteristikleri göz önünde bulundurularak, nöbet tutulacak zamanlar ile çalışma süreleri ve kaç eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı Odası tarafından kararlaştırılır ve nöbet listesi hazırlanır. Bu çizelgeler, İl Sağlık Müdürlüğü kabulü ile hayata geçirilir.
 • Nöbetçi eczanelerin halk tarafından kolayca bulunabilmesi için, oluşturulan nöbet listeleri, eczacı odası yetkililerince mahalli gazeteler gibi alakalı olabilecek kurumlara da verilir.
 • Nöbetçi eczanelerin gece boyunca kesinlikle kapılarının açık olması şart değildir. Ancak, eczane mesul müdürünün talep edilen hizmeti vermesi mecburidir.
 • İlaçların Kullanılması ile ilgili Hususlar

  İzmir Eczaneleri-28

 • Tedaviye başlamadan önce tanı konmalıdır. Yalnızca rahatsızlık emareleri gözlemlenenler için ilaç önerilmemelidir.
 • Rahatsızlıklar mümkün olduğunca ilaçsız olarak tedavi edilmeye çalışılmalıdır.
 • Başka doktorlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı sorulmalıdır.
 • İlaca olası en düşük dozda başlanmalıdır. Eğer gerekiyorsa ilaç dozu kontrollü şekilde yükseltilmelidir.
 • Sedasyon yapan ilaç kişinin rutin faaliyetlerine olumsuz yönde etki edebileceği için gelişigüzel önerilmemelidir.
 • İlaç miktar ayarı hassasiyetle ayarlanmalıdır.
 • Yan etki gösterebilecek ilaçlar kesinlikle kısa süre kullanılmalıdır.
 • İlaçlar gerekli laboratuar testler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.
 • Tedavi planı basitleştirilmelidir.
 • İlaç kullanacak kişinin tedaviyi takibini artırmak amacıyla kullanım için takvim hazırlanmalı, ilaç kutuları açıklayıcı olarak etiketlenmelidir.
 • Tedavi devamlı gözden geçirilmeli, gereksiz ilaçlar tedaviden çıkarılmalı, tekrar reçeteye yazılmamalıdır.
 • Her yakınma için hemen ilaç almayı denemeyiniz.
 • Doktora gidecekseniz halen kullanmakta olduğunuz ilaçları yanınızda getiriniz.
 • Kafeinli içecekler içiyorsanız bunu doktora söyleyiniz.
 • İlaç kullanımıyla alakalı sorularınız varsa, kesinlikle hekiminize yöneltiniz.
 • Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili yan etkileri mutlaka doktorunuza bildiriniz.
 • İlaç alımında herhangi bir zorluk ile karşı karşıya gelirseniz doktorunuza söyleyiniz.
 • Eczanede Uyulan Kurallar

  Nöbetçi-Eczaneler-Listesi-22

 • 24 saati aşan süre eczanede bulunulmayacaksa mesul müdür atayarak Eczacı Odası’ndan alınan formların onaylanması ve odaya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı olmalıdır.
 • Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete yazılmamalıdır.
 • Eczanelerde boş reçete bulundurulamaz. Reçetelerde katiyen ekleme yapılmamalıdır.
 • Hastalar muayeneden geçmeden reçetelerinin düzenlenmesine aracılık edilmemelidir.
 • Reçetedeki ilaçlara eş değer ilaç verilirken tam uygunluğuna riayet edilmesi gerekir.
 • Psikotrop reçetelerini 5 sene muhafaza etmek zorunluluğu vardır.
 • Doktor numunesi ilaç satılmamalıdır.
 • Eczanelerde hasta tedavisine izin verilmemelidir.
 • Sağlık kuruluşlarına v.b. yerlere nöbetçi eczane levhası konulmalıdır.
 • Eczanelerde sağlık karnesi bulundurulması yasaktır. Eczacıyı sanık sandalyesine çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı sıkıntıya düşürebilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 sene boyunca sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilirler.
 • Eczanede boş ilaç kutusu bulundurulmamalıdır.
 • Ecza depolarından perakende satış yapılamaz.
 • Laboratuvar malzemeleri hijyenik halde bulundurulmalıdır.
 • Hastanın istediği eczaneyi tercih etmesine engel olunmamalıdır.
 • Ecza depolarından alınan ilaçlar başka ecza depolarına toptan fatura edilemez.
 • Resmi kurumlara %2.5 ’ten fazla indirim ile sözleşme yapılamaz.
 • Hastalar muayene olmadan reçetelerinin düzenlenmesine aracılık edilmemelidir.
 • Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulunmamalıdır.