Tekirdağ Malkara İlçesi Nöbetçi Eczaneler

Değerli okuyucularımızın derli toplu konulara en kısa yoldan erişebilmesi ve cevap bulabilmesi amacıyla detaylı derlemeler oluşturduk. Tekirdağ Malkara İlçesi Nöbetçi Eczaneler bilgilerini gözden geçirirken önemi vurgulanan diğer yazıları okumayı unutmayın. Daha sonra ihtiyacınız olduğunda pratik olarak yazılarımıza ulaşabilmek için bu siteyi tarayıcınızın favorilerine eklemenizi tavsiye ederiz.

Çalışma Düzeni

Tekirdağ Malkara İlçesi Nöbetçi Eczaneler-76Birden fazla eczane olan yerleşimlerde, bayramlarda yalnız nöbetçi olan eczaneler açık durabilir. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatmaya mecburdurlar.

Eczanelerin bulundukları yerlerin karakteristikleri göz önüne alınarak, nöbet tutulacak zamanlar ve mesai saatleri ve kaç eczanenin nöbetçi olacağı, Bölge Eczacı temsilcisi tarafından belirlenir ve bir nöbet çizelgesi hazırlanır. Bu listeler, yetkililerin onayı ile uygulamaya konulur.

nöbetçi olan eczanelerin halk tarafından kolayca bulunabilmesi amacıyla, oluşturulan nöbet çizelgeleri, eczacı odası yetkililerince mahalli gazeteler gibi alakalı olabilecek diğer kurumlara da asılır.

Nöbetçi eczanelerin nöbet boyunca kesinlikle kapılarının açık bulundurulması mecburi değildir. Fakat, eczane mesul müdürünün gerekli hizmeti yerine getirmesi şarttır.

İlaç Kullanılmasındaki Hususlar

eczane-gorsel-94Tedavi sürecine geçmeden önce tanı konmuş olmalıdır. Yalnızca hastalık belirtileri gözlemlenenler için ilaç önerilmemelidir.

Sağlık problemleri olanaklar elverdiğince ilaçsız tedavi edilmelidir.

Başka uzmanlar tarafından ilaç yazılıp yazılmadığı araştırılmalıdır.

İlacı kullanmaya olası en düşük dozda başlanmalıdır. Gerektiğinde ilacın dozu kontrollü şekilde arttırılmalıdır.

Sakinleştirici özelliği ilaçlar hastaların faaliyetlerine etki edebileceği için düşünmeden önerilmemelidir.

İlaçların doz ayarlaması bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.

Yan etkisi olabilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kısa sürede kesilmelidir.

İlaçlar gerekli laboratuar analizler yapıldıktan sonra reçete edilmelidir.

Tedavi planı basitleştirilmelidir.

Hastanın tedaviye uyumunu kolaylaştırmak amacıyla kullanım için takvim oluşturulmalı, ilaç kutuları doğru olarak etiketlenmelidir.

Tedavi düzenli olarak revize edilmeli ve gerek duyulmayan ilaçlar bırakılmalı, tekrar tekrar reçeteye dahil edilmemelidir.

Her belirti için hemen ilaç kullanmayı denemeyiniz.

Hastaneye gidecekseniz kullanmakta olduğunuz ilaçları getiriniz.

Alkol tüketiyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

İlaç kullanımıyla alakalı sorunlarınız olursa, mutlaka hekiminize sorunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaçlar ile ilgili her türlü yan etkiyi hiç vakit kaybetmeden hekiminize bildiriniz.

İlaç alımında herhangi bir zorluk ile karşılaşırsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eczanede Uyulan Kurallar

Tekirdağ Malkara İlçesi Nöbetçi Eczaneler-63

Süresi dolmuş ilaç kupürleri resmi reçetelerde asla yer almamalıdır.

Eczane ruhsatı çıkmadan satış yapmamalıdır.

Eczanelerde “KDV Dahildir” levhası görünür bir yere asılmalıdır.

Sahte reçete alınmamalıdır.

Eczanelerde sağlık karnesi bulundurulması yasaktır. Eczacıyı mahkemeye çıkardığı gibi karne sahiplerini de aynı duruma düşürebilir. Ayrıca karne sahipleri 1-7 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden yoksun kalabilecekleri hatırlatılmalıdır.

Eczane haber vermeden kapalı tutulmamalıdır.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunluluğu vardır.

Sözleşmesi olmayan kurumların reçeteleri başka eczaneler üzerinden fatura ettirilmemelidir.

Eczanelerde mesaiye dikkat edilmelidir.

Karne kaplarına kroki gibi yönlendirici malzeme yerleştirilemez.

Reçetesiz ilaç hazırlanıp satılamaz.

Yazar kasa ve POS cihazlarının zaman ayarlarının yerel saate uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Özel kurumlara %2.5 ’ten fazla iskonto ile sözleşme yapılmamalıdır.

Veteriner amaçlı üretilmiş ilaçlar beşeri ilaç olarak önerilemez.

Eczanede personel bulunuyorsa Aylık Bordoları görünür bir yere asılmalıdır.

Laboratuvar malzemeleri temiz halde muhafaza edilmelidir.

Vitrinde ilaç reklam yasağına aykırı yapıştırma v.b. malzeme bulundurulmamalıdır.

Başka eczanelere ait sürşarj etiketleri kullanarak resmi reçete düzenlememelidir.

İlaç firması yetkilileri ile anlaşarak haksız reçete düzeltmek yasaktır. Bu konudaki belgeler Eczacı Odası’na hemen iletilmelidir.

Eczanede boş ilaç kutusu bulundurulmamalıdır.

Resmi reçetelerde hasta onayı olmaksızın ilaç yazdırılmamalıdır.

Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı olmalıdır.

24 saati aşan süre eczanede bulunulmayacaksa mesul müdür atayarak Eczacı Odası’ndan alınan formların onaylanması ve odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

Hastanın istediği hekimi seçmesine mani olunmamalıdır.

Özel kuruluşlarla %2.5 üzerinde indirim ile sözleşme yapılmamalıdır.

Nöbet bittiğinde levhalar sabah değiştirilmelidir.

Bakkal v.b.

yerlere toptan satış anlamında ilaç satılmamalıdır.

Hastalar muayeneden geçmeden reçetelerinin düzenlenmesine aracılık edilmemelidir.

Çalıntı ilaç satılmamalıdır. Bu yönde öneriler Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete ihbar edilmelidir.

Uyuşturucu reçetelerinde imza-kaşe veya protokol eksiği varsa kesinlikle kabul edilmez.

Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek mecburidir.

Eczaneler keyfi sebeplerden ötürü kapatılmamalıdır.